Archiv rubriky: Nezařazené

Informace pro rodiče žáků 1. stupně

PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ OD 25. 5. 2020 DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/21 (týká se prvního stupně 1. – 5. r.) Informace zde Čestné prohlášení odkaz zde

Share Button

Informace pro rodiče a žáky 9. ročníků

Vážení rodiče,  vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 do škol budou moci docházet žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.  Obsahem 

Share Button

Vyzvednutí písemného rozhodnutí o přijetí, nepřijetí k základnímu vzdělávání nebo odkladu školní docházky pro školní rok 2020/2021

Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí, odkladu školní docházky o jeden rok) si rodiče osobně vyzvednou na sekretariátu školy v termínu od 25. 5. do 29. 5. 2020 (8.00 – 12.00 hod.). Občanský průkaz s sebou!

Share Button

Oznámení o přijetí

Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Share Button

Zápis do 1. tříd

Rádi bychom touto cestou chtěli poděkovat všem rodičům, kteří dali naší škole důvěru a rozhodli se svěřit výchovu a vzdělávání svých dětí právě nám. Všechny děti, které byly zapsány na ZŠ 1. máje, budou přijaty. Rozhodnutí o žádostech ohledně přijetí

Share Button

Zápis dětí do 1. tříd 2020

Zápis k povinné školní docházce proběhne pouze formou podání elektronické přihlášky bez osobní přítomnosti dítěte v termínu od 6. 4. do 17. 4. 2020. Důležité upozornění – v zadaném formuláři zvolte zaměření třídy: běžná nebo bilingvní, zda žádáte o odklad zatrhněte příslušné

Share Button

Rady jak zvládnout nouzový stav

Čtěte na facebooku naší školy.

Share Button

Školní psycholožka

V době uzavření škol nabízí naše školní psycholožka p. Skokanová konzultace po telefonu pro žáky naší školy i jejich zákonné zástupce denně v době od 8:00 – 16:00 hod na tel. č. 736 770 603. Již plánované konzultace jsou až

Share Button

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Share Button

Žádost o ošetřovné

Vážení rodiče, žádost o ošetřovné podávejte, prosím, bezkontaktně na adresu: zsmaje@zsmaje.cz Děkujeme za pochopení

Share Button
Top