Archiv rubriky: Nezařazené

Oznámení o přijetí

Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Share Button

Zápis do 1. tříd

Rádi bychom touto cestou chtěli poděkovat všem rodičům, kteří dali naší škole důvěru a rozhodli se svěřit výchovu a vzdělávání svých dětí právě nám. Všechny děti, které byly zapsány na ZŠ 1. máje, budou přijaty. Rozhodnutí o žádostech ohledně přijetí

Share Button

Zápis dětí do 1. tříd 2020

Zápis k povinné školní docházce proběhne pouze formou podání elektronické přihlášky bez osobní přítomnosti dítěte v termínu od 6. 4. do 17. 4. 2020. Důležité upozornění – v zadaném formuláři zvolte zaměření třídy: běžná nebo bilingvní, zda žádáte o odklad zatrhněte příslušné

Share Button

Rady jak zvládnout nouzový stav

Čtěte na facebooku naší školy.

Share Button

Školní psycholožka

V době uzavření škol nabízí naše školní psycholožka p. Skokanová konzultace po telefonu pro žáky naší školy i jejich zákonné zástupce denně v době od 8:00 – 16:00 hod na tel. č. 736 770 603. Již plánované konzultace jsou až

Share Button

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Share Button

Žádost o ošetřovné

Vážení rodiče, žádost o ošetřovné podávejte, prosím, bezkontaktně na adresu: zsmaje@zsmaje.cz Děkujeme za pochopení

Share Button

Uzavření celého areálu školy

Vážení rodiče, na základě nařízení Bezpečnostní rady města Hranic a vzhledem k mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění koronavirem COVID-19  se s okamžitou platností až do odvolání uzavírají tělocvičny a  celý areál základní školy.

Share Button

Upozornění

https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-uzavreni-zakladnichstrednich-a-vysokych-skol-od-11320_18696_1.html Vážení rodiče, vzhledem k aktuální situaci a rozhodnutí vlády bude uzavřena i škola ZŠ 1.máje Hranice  a to včetně školní družiny. Opatření je zavedeno od 11.3.2020 do odvolání. Obědy mají žáci hromadně odhlášeny. Karneval, který se měl konat v sobotu 14.3.2020,

Share Button

Upozornění

Vážení rodiče, s odkazem na stanovisko Bezpečnostní rady Olomouckého kraje, které je uvedeno níže, Vás zdvořile žádáme, abyste Ti z Vás a z Vašich dětí, kteří jste trávili jarní prázdniny v oblastech zasažených koronavirem – ITÁLIE (REGIONY BENÁTSKO, LOMBARDIE, EMILIA ROMAGNA A PIEDMONT) –

Share Button
Top