ZDRAVÁ 5 – Beseda o zdravé výživě

Žáci ze ZŠ 1. máje v Hranicích se zúčastnili výukového programu Zdravá 5 a formou her i soutěží se učili zásady správné výživy. Besedovali o

důležitosti zdravé výživy v rámci zdravého životního stylu. Žáci také soutěžili ve skupinách ze svých znalostí o potravinách a nejlepší byli nakonec odměněni. Z obrázků potravin sestavovali zdravou svačinku a třídili potraviny podle důležitosti pro zdraví člověka. V průběhu besedy si názorně vyzkoušeli nezdravost některých nápojů ( Coca-cola) s velkým obsahem cukru. Soustředili se na zdravé potraviny a z různých druhů sýrů nebo pečiva vybírali ty nejzdravější. Své vědomosti si žáci rozšířili sledováním potravin v potravinové pyramidě. Jak nakupovat chytře a proč číst údaje na obalech potravin bylo dalším poučením pro žáky. Ke konci besedy čekala žáky velká zábava, neboť z nakrájené zeleniny si ve skupinkách vytvořili obrázek, čímž využili svou kreativitu, spolupráci a tvůrčí fantazii. Svůj výtvor pak mohli společně sníst. Samozřejmě nezapomněli ani na zásady správné hygieny a také na kulturu stolování.

Celý výukový program Zdravá 5 byl pro žáky velmi zajímavý a přínosný, protože se hravou formou seznámili se zásadami zdravé výživy. Na závěr bylo žákům nabídnuto mnoho lákadel ve formě her, soutěží, receptů k přípravě zdravých jídel nebo pohybových aktivit pro udržení zdravého životního stylu.

23. dubna  2018            

Napsala Mgr. Helena Konečná

za kolektiv pedagogů ZŠ 1. máje Hranice

Foto 

Share Button