Projektová hodina OV při příležitosti výročí konce 2. světové války

Při příležitosti stého výročí vzniku naší republiky jsme v hodinách občanské výchovy  ve všech třídách na druhém stupni uskutečnili další projektovou hodinu. Tentokrát jsme si připomněli výročí konce druhé světové války v Evropě.

 

Za pomoci diskuse, myšlenkové mapy a skupinových poznávacích her se žáci dozvěděli spoustu informací o 2. světové válce.

Žáci devátých tříd sami k diskuzi přispěli  svými poznatky a názory, které získali v hodinách dějepisu nebo během návštěvy tábora v Osvětimi. Naopak nižší ročníky se s danou událostí teprve seznamují právě při těchto aktivitách. Všichni žáci se zapojili, práce je bavila, především ti mladší se dozvěděli  spoustu zajímavého a pro ně nového.

Share Button