Česko-polský projekt Chuť tradice

Dne 16. a 17. května jsme se vydali na exkurzi do Polska do města Kolonowskie. Jeli jsme autobusem s dětma ze Stříteže, Bělotína a Hustopeč. Po příjezdu jsme se ubytovali v penzionu. Po ubytování a obědě jsme vyrazili do místní školy, ke nás přivítali polští žáci s divadelním představením o zdravém životním stylu a jídle.

Rozdělili jsme se do 3 skupin. První vyráběla plakát s tématem zdravý životní styl, druhá vyřezávala různé tvary z ovoce a zeleniny a třetí zhlédla prezentaci o zdravém jídle. Po tomto programu jsme si všichni šli zahrát hry do tělocvičny. Pak jsme se vydali pěšky na chatu Dzika, kde jsme opékali buřty, zpívali trampské písně, seznamovali se a měli párty i s diskžokejem. Na cestě zpět do penzionu jsme si i v autobuse opět zazpívali.

Druhý den jsme zase vyrazili do školy a rozdělili se do skupin. Jedna šla vařit, druhá vyráběla keramiku a třetí shlédla prezentaci o místních ptáčcích Po programu jsme si dopřáli výborné bubble gofry. Po výborném obědě jsme vyrazili zpět domů.

Děkujeme za úžasnou příležitost poznat Polsko a jeho kulturu.

Těšíme se na další setkání ve Stříteži.

Eliška Zdražilová. Eliška Hradečná a Radka Schubertová

Share Button