Atletický čtyřboj

Školní rok začal ve sportovních soutěžích pro naši školu úspěšně. Za teplého a slunečného počasí se konalo ve čtvrtek 20.9.2018 v Přerově okresní kolo v atletickém čtyřboji. Naši školu reprezentovali: Eliška Hradečná, Radka Schubertová, Klárka Oblouková, Lucie Kročová Vanda Plesníková, Petr Oblouk, Jakub Hriník, Vojtěch Besta, Lubomír Kratochvíl a Marek Balabán.
Od první disciplíny v běhu na 60 m se nám dařilo a štěstí při nás stálo i v dalších třech disciplínách. Děvčata, bez největší atletické opory Julie Číhalové, i kluci nakonec obsadili krásné 3. místo v okrese. Výsledky budou vyvěšeny na nástěnce v 1. patře.
Všem reprezentantům blahopřeji a děkuji za vzornou reprezentaci školy.

Share Button