Dějepisná exkurze do archeoskanzenu

Uplynulý měsíc byl, co se počasí týká, exkurzím všeho druhu víc než nakloněn. Žáci sedmého ročníku podnikli dějepisnou exkurzi do Archeoskanzenu Modrá u obce Velehrad. Jedná se archeologický skanzen představující život obyvatel Velké Moravy. Objektů k focení a zajímavostí bylo víc než dost. Například jsme se dověděli, proč Slované usekávali otrokům palce na rukou, že do školy mohli chodit jen chlapci, že sůl nahrazovali popelem a že na jídelní tabuli pánů se objevovali i pečení ježci a veverky. Exkurzi jsme zakončili prohlídkou baziliky na Velehradě.

Share Button