EGPIS2

Již druhým rokem se naše škola zapojila do úspěšného projektu “Podpora sportu u dívek – 2, EGPiS2”, který vznikl na základě předchozího úspěšného stejnojmenného projektu EGPiS. Oba projekty jsou financovány Evropskou komisí v rámci programu ERASMUS +.EGPiS2 si klade za cíl zaměřit se více do hloubky na některé klíčové aspekty účasti dívek a mladých žen ve sportu. Cílem projektu je najít odpovědi na otázky zabývající se podporou rovných příležitostí ve sportu v souvislosti specifických cílových skupin dívek a mladých žen.
Projekt zároveň propaguje spokojenost a sociální začlenění prostřednictvím sportu, jelikož má v jádru koncepci a sportovní trénink ne jako profesionální aktivitu, nýbrž něco, co je zaměřeno na všechny: spokojenost, socializace, mezikulturní dialog a dialog napříč generacemi.
Nově se v letošním roce zaměřujeme nejen na výpovědi dívek, ale i na odezvy rodičů a trenérů/ učitelů TV.
Pro ty, kteří by měli zájem sdílet své názory v rámci této problematiky přikládáme odkazy na elektronický dotazník, který je anonymní a zcela dobrovolný:

1.) dotazník pro dívky:
https://cccusocialsciences.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_3Igd7Rh3osDV7ox

2.) dotazník pro rodiče:
https://cccusocialsciences.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_1Ht8NpqRnFbdzMx

3.) dotazník pro učitelé TV:
https://cccusocialsciences.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6yDv58ZX7W6ACIR

Share Button