Dopravní soutěž mladých cyklistů

V pátek 10. května proběhlo na DH v Hranicích oblastní kolo „Dopravní soutěže mladých cyklistů“. Jako každoročně byl opět hlavním garantem a organizátorem výše uvedené soutěže pan Jan Trčka, který tuto akci pořádá nejen pro školy hranické, ale i pro děti z nejbližšího okolí. Žáci si sice přišli vzájemně změřit své síly v oblasti dopravní výchovy, ale našim cílem bylo i to, abychom si všichni ten den zkrátka užili.
A jak celá soutěž v tomto oblastním kole dopadla? Obě naše družstva se umístila na 2. místě a tím jsme si zajistili postup do okresního kola, které se konalo o týden později 16. 5. v Lipníku nad Bečvou. Zástupci mladší i starší kategorie bojovali jako lvi. Hned první disciplínu, kterou byla jízda po dopravním hřišti, zahájili bez ztráty kytičky. Tréma se najednou vytratila a obě družstva si soutěž začala pěkně užívat. A to, že si navzájem fandili, podporovali jeden druhého, je opět přivedlo na stupně vítězů. Žáci mladší kategorie opět vystoupali na druhou příčku. Družstvo starších žáků to mělo s umístěním trochu složitější, protože získalo stejný počet bodů jako žáci ze ZŠ Moštěnice. Jelikož na druhém místě mohlo skončit pouze jedno družstvo, rozhodly o konečném výsledku body z dopravních testů a ty nás nakonec posunuly na příčku třetí.
A já musím jen konstatovat, že mi bylo ctí tak skvělou a pohodovou partu doprovázet. Poděkování za skvělou reprezentaci školy patří E. Maděryčové ze 4. A, E. Ovčáčíkové z 5. C, M. Pospěchovi z 5. B, L. Mildnerovi z 5. A, Elišce Vráželové z 9. B, M. Částečkovi z 9. B, J. Hriníkovi z 9. B a E. Zdražilové z 9. C.
Obrovský dík patří i paní učitelce M. Částečkové, která věnovala svůj volný čas k přípravě obou družstev. Bez ní bychom takových úspěchů nedosáhli.
A co více si můžeme přát, snad už jen to, aby zapálené soutěžení mladých cyklistů pokračovalo i v následujících letech a bylo tak jedním z mnoha kroků, které povedou k bezpečnému chování žáků v provozu na pozemních komunikacích a ke snížení dětské nehodovosti.

S. Škrobánková

Share Button