Výměnný pobyt 2019

V minulém týdnu naši školu navštívilo 10 žáků a 2 vyučující z polské základní školy Konstancin-Jeziorna. Tento výměnný pobyt probíhá v rámci spolupráce partnerských měst a v letošním roce se uskutečnila v pořadí již devátá výměna.
Celý týden jsme trošku bojovali s nepříznivým počasím, ale i tak se nám podařilo absolvovat většinu naplánovaných aktivit. Začátek výměnného pobytu byl spojený s oficiální návštěvou pana starosty a setkáním s představiteli města. Nechybělo ani přivítání panem ředitelem naší školy, prohlídka školní budovy a areálu.
Krásy našeho města jsme měli možnost ukázat našim polským kamarádům při prohlídce staré radnice, radniční věže, kostela, židovské synagogy a prostor zámku. Procházka parkem nás dovedla do lázeňského města Teplice, kde jsme po prohlídce Zbrašovských jeskyní navštívili infocentrum Hranické propasti.
Po celý týden jsme se pečlivě věnovali nejen poznávání, ale i sportování. Navštívili jsme sportovní halu ENHA freestyle v Ostravě, kde jsme pod vedením zkušených instruktorů absolvovali trénink na trampolínách a v parkour parku. Deštivé odpoledne jsme strávili na hranické plovárně a když se na nás koncem týdne poprvé usmálo sluníčko, užívali jsme si program v lanovém centru Proud a laser game v Laser aréně v Olomouci.

Cílem projektu je poskytnout žákům možnost poznat kulturu, jazyk, historii a prostředí jiné země. Podporuje jejich rozvoj v oblasti multikulturality, osvojování a praktického užití anglického jazyka. Sportovní zaměření poskytuje nejen zlepšení fyzické kondice, ale vytváří prostředí porozumění a spolupráce.

Tato akce má podíl i na osobnostním růstu žáků. Zvyšuje jejich samostatnost, schopnost řešit problémové situace, bourá předsudky a umožňuje navázání dobrých vztahů a vznik přátelství. Jako památku na společně strávený čas v rámci projektu jsme dětem věnovali vaky se symbolem vzájemné spolupráce a hrníčky se společnou fotkou všech účastníků projektu. Obrovské poděkování za uskutečněný projekt patří městu Hranice za poskytnutí grantu a hostitelským rodinám za vzornou péči o naše polské hosty.

sdr

Share Button