Tak takový byl první den našich prvňáčků u nás ve škole

Výsledek obrázku pro first day at school png2. září před osmou hodinou zaplnilo školní jídelnu 74 prvňáčků, které v tento slavnostní den doprovodili nejen jejich rodiče, ale i prarodiče. Pohodový vstup do první třídy pak dětem popřálo vedení školy a také hranický starosta Jiří Kudláček spolu se zástupcem vedoucího odboru školství paní Janou Černou, kteří prvňáčkům předali dárkové tašky s pomůckami a školními potřebami v hodnotě 1 000 Kč na žáka. Malé vystoupení si pro nové kamarády připravili žáci bilingvní třídy.
A nyní si už jen všichni přejeme, aby dětem vydrželo nadšení z prvního dne po celých devět let školní docházky.

Share Button