Upozornění

Vážení rodiče,

s odkazem na stanovisko Bezpečnostní rady Olomouckého kraje, které je uvedeno níže, Vás zdvořile žádáme, abyste Ti z Vás a z Vašich dětí, kteří jste trávili jarní prázdniny v oblastech zasažených koronavirem – ITÁLIE (REGIONY BENÁTSKO, LOMBARDIE, EMILIA ROMAGNA A PIEDMONT) – z preventivních důvodů v období od pondělí 2.3.2020 do pátku 13.3.2020 neposílali svoje děti do školy.

Děkujeme Vám všem za pochopení, omlouváme se za možné komplikace, tuto žádost však činíme z důvodů prevence zdraví ostatních dětí a zaměstnanců školy.

Vedení školy

 

V souladu s doporučením Bezpečnostní rady Olomouckého kraje z 26. 2. 2020 uvádíme základní informace k tématu Koronavirus COVID-19.

Hned na začátku se uvádí, že pokud má někdo podezření, že se novým koronavirem nakazil, měl by zůstat doma a telefonicky se spojit se svým praktickým lékařem. Ten zhodnotí příznaky nemoci a vyžádá si informace o tom, zda pacient pobýval v ohnisku nákazy. Pak rozhodne o dalších krocích.

VRACÍTE SE ZE ZAHRANIČÍ – POKYNY KE COVID-19
ČÍNA, JIŽNÍ KOREA, HONG KONG, IRÁN, ITÁLIE (REGIONY BENÁTSKO,
LOMBARDIE, EMILIA ROMAGNA A PIEDMONT), JAPONSKO, SINGAPURA.
A.) MÁTE PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ (HOREČKA NAD 38 °C, KAŠEL)
 NIKAM NECHOĎTE (vyhněte se kontaktu s dalšími lidmi).
 KONTAKTUJTE TELEFONICKY svého registrujícího praktického lékaře,
případně lékaře infekčního oddělení a postupujte dle jejich pokynů –
NECHOĎTE DO ORDINACE!
 V případně závažného stavu (dušnost) kontaktujte zdravotnickou záchrannou
službu (155) a postupujte dle jejich pokynů. Případně kontaktujte Krajskou
hygienickou stanici a postupujte dle jejich pokynů.
B.) NEMÁTE PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ (HOREČKA NAD 38 °C, KAŠEL)
 TELEFONICKY INFORMUJTE Krajskou hygienickou stanici a postupujte dle
jejich pokynů.
Další pokyny:
1.) Omezte kontakt s veřejností po dobu 14 dnů od návratu z Itálie.
2.) Pozorujte zdravotní stav po dobu 14 dnů od návratu z Itálie.

3.) Při objevení se příznaků onemocnění postupujte dle části A.
Často si myjte ruce mýdlem a vodou, případně používejte alkoholové dezinfekční
přípravky. Dodržujte respirační hygienu – při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a nos
kapesníkem nebo paží či rukávem, NE rukama!

Odkazy :
https://www.olkraj.cz/informace-obcanum-k-tematu-koronavirus-covid-19-aktuality-9535.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html

Share Button