Zápis dětí do 1. tříd 2020

Zápis k povinné školní docházce proběhne pouze formou podání elektronické přihlášky bez osobní přítomnosti dítěte v termínu od 6. 4. do 17. 4. 2020.

Důležité upozornění – v zadaném formuláři zvolte zaměření třídy: běžná nebo bilingvní, zda žádáte o odklad zatrhněte příslušné políčko.

Kliknutím na níže uvedený odkaz se otevře tiskopis k přihlášení či odkladu školní docházky:

Odkaz k přihlášení

V okamžiku potvrzení elektronické přihlášky bude rodiči zaslán e-mail s informacemi o zápisu.  Doporučujeme rodičům, aby podávali “Přihlášku ke vzdělávání” pouze na tu školu, kterou preferují. 

Kritéria pro přijetí a přehled školských obvodů naleznete zde:

Kritéria pro zařazení do 1. tříd

Spádové oblasti

Posuzování školní zralosti v PPP(odklad) je v současné době odloženo, rodiče se mohou prozatím pouze přihlásit k vyšetření. Jakmile to bude možné, posouzení školní zralosti budou řešit přednostně. Webové stránky www.ppp-olomouc.cz, kde v sekci Aktualit uvádí veškeré čerstvé informace. Rodiče zde naleznou e-mail, na který mohou podávat své žádosti o vyšetření školní zralosti. 

Zápisy do Základní umělecké školy Hranice pro školní rok 2020-2021:
V souvislosti se současnými mimořádnými opatřeními vlády proběhnou zápisy do ZUŠ Hranice 15. – 18.června 2020. Přihlášky lze vyplnit elektronicky na www.iZUS.cz od 6.dubna – 14.června 2020 (podrobné informace k zápisům budou na www.zushranice.cz)
Share Button