Zápis do 1. tříd

Rádi bychom touto cestou chtěli poděkovat všem rodičům, kteří dali naší škole důvěru a rozhodli se svěřit výchovu a vzdělávání svých dětí právě nám. Všechny děti, které byly zapsány na ZŠ 1. máje, budou přijaty. Rozhodnutí o žádostech ohledně přijetí k základnímu vzdělávání včetně odkladů budou oficiálně zveřejněna až po zápisu dětí do bilingvní třídy (proběhne v tomto týdnu) dne 27. 4. 2020 pod danými kódy (registrační číslo uvedené v žádosti k zápisu dítěte do 1. třídy).

Rodiče, kteří podali žádost o přijetí dítěte na více škol, jsou povinni po zveřejnění Rozhodnutí o přijetí do 3 pracovních dnů oznámit řediteli školy, kterou ZŠ preferují!

Vedení školy

Share Button