Oznámení o přijetí

Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a v souladu s § 66, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vyhovět žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021 v Základní škole Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace níže uvedeným uchazečům:

Seznam přijatých dětí do bilingvní první třídy
Poř.č. Registrační číslo Výsledek řízení  
1 XPYAG přijat/a/  
2 3D915 přijat/a/  
3 OMZUT přijat/a/  
4 R3UID přijat/a/  
5 USF3J přijat/a/  
6 HVA31 přijat/a/  
7 ZF7V8 přijat/a/  
8 B4UJ7 přijat/a/  
9 C67YP přijat/a/  
10 KPN25 přijat/a/  
11 2L98T přijat/a/  
12 0EVPP přijat/a/  
13 5ATD2 přijat/a/  
14 QXSBX přijat/a/  
15 939Q3 přijat/a/   
16 E4IGV přijat/a/  

 

Seznam přijatých dětí do běžných prvních tříd
Poř.č. Registrační číslo Výsledek řízení Poř.č. Registrační číslo Výsledek řízení
1 PETIR přijat/a/ 32 X3HO9 přijat/a/
2 OMQ10 přijat/a/ 33 1QDM2 přijat/a/
3 BXCTZ přijat/a/ 34 VYYYK přijat/a/
4 C6C7I přijat/a/ 35 W2XHV přijat/a/
5 DWCC8 přijat/a/ 36 YR5GN přijat/a/
6 ZHP1N přijat/a/ 37 I19LU přijat/a/
7 X5V9J přijat/a/ 38 STSWA přijat/a/
8 JHUGY přijat/a/ 39 ZCWAC přijat/a/
9 XQY1Z přijat/a/ 40 2KTEF přijat/a/
10 HTSA7 přijat/a/ 41 V9DF7 přijat/a/
11 T7CZU přijat/a/ 42 QQGEM přijat/a/
12 6TYYF přijat/a/ 43 35NTD přijat/a/
13 ZA94O přijat/a/ 44 ATGE6 přijat/a/
14 B442U přijat/a/ 45 OBTXI přijat/a/
15 6S9IE přijat/a/ 46 6XXX5 přijat/a/
16 I7FX7 přijat/a/ 47 0ZAH4 přijat/a/
17 OQ26T přijat/a/ 48 YSF5U přijat/a/
18 4D8DE přijat/a/ 49 YN5TV přijat/a/
19 KVAP3 přijat/a/ 50 UEJC6 přijat/a/
20 YVSCH přijat/a/ 51 N624V přijat/a/
21 2FAJX přijat/a/ 52 8AQPA přijat/a/
22 JA433 přijat/a/ 53 CW41C přijat/a/
23 WEWDR přijat/a/ 54 2BZR4 přijat/a/
24 2HXYX přijat/a/ 55 UTY2M přijat/a/
25 8OGCG přijat/a/ 56 JNI44 přijat/a/
26 IYG5W přijat/a/ 57 U8KAO přijat/a/
27 XVTRA přijat/a/ 58 OVYZA přijat/a/
28 DN464 přijat/a/ 59 U5K3L přijat/a/
29 5RY1L přijat/a/ 60 COSNB přijat/a/
30 P0IFJ přijat/a/ 61 CEWY9 přijat/a/
31 ESZHN přijat/a/      

 Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého krajeZveřejněno od 27. 4. 2020 do 15. 5. 2020.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená.

Hranice, 27. 4. 2020

Oznámení o nepřijetí a přerušení správního řízení

 Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a v souladu s § 66, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, přerušit správní řízení z důvodu řešení odkladu povinné školní docházky na jeden školní rok a oznámit nepřijetí níže uvedeným uchazečům:

Seznam přerušených správních řízení
Poř.č. Registrační číslo/kód/ Výsledek řízení  
1 OCSZV řízení přerušeno  
2 CGQOW řízení přerušeno  
3 844OJ řízení přerušeno  
4 XYZ56 řízení přerušeno  
5 3E0YV řízení přerušeno  
6 ZG3CA řízení přerušeno  
7 V294O řízení přerušeno  
8 FLZPU řízení přerušeno  

 

Seznam nepřijatých žáků
Poř.č. Registrační číslo/kód/ Výsledek řízení
1 B2HJ8 nepřijat/a
2 W7LFZ nepřijat/a

 Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

Zveřejněno od 27. 4. 2020 do 15. 5. 2020.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se nevyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání a dále pak přerušení správního řízení z důvodu řešení odkladu školní docházky na jeden školní rok, za oznámená.

Hranice, 27. 4. 2020

Mgr. Ivan Straka, ředitel školy

Share Button