Základní škola

Škola poskytuje vzdělávání a školské služby na třech budovách, všechny prostory se však nachází ve společném komplexu školy. Podle Školního vzdělávacího programu – „Vzdělávejme se, ať porozumíme světu“ se vyučuje ve všech ročnících.

 

školaŠkola nabízí kvalitní základy všeobecného vzdělání žákům 1. – 9. ročníku s cílem rozvíjet jejich individuální schopnosti a nadání, připravit je ke studiu na středních školách a do praktického života. Vzdělávací koncepcí navazuje na tradici a v souladu s aktuálními trendy klade důraz na výuku cizích jazyků, podporu počítačové gramotnosti, ekologickou výchovu a výchovu ke zdravému životnímu stylu.

 

Od 1. ročníku probíhá výuka anglického jazyka, v rámci výuky druhého cizího jazyka škola nabízí německý, ruský a francouzský jazyk pro žáky 2. stupně. Škola umožňuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) i žáků s nadprůměrnými studijními předpoklady.

Pro naplňování vzdělávacích cílů ŠVP ZV má škola příznivé personální, materiálně-technické a prostorové zázemí.

 

 

Share Button

Kontakty

Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace
Telefon:  +420 581 675 411
Fax:         +420 581 675 436
e-mail:   zsmaje@zsmaje.cz
IČ:           49558609

Adresa:
Tř. 1. máje 357, 753 01 Hranice

Organizace školního roku 2017/2018

Podzimní prázdniny: 26. a 27. 10.
Vánoční prázdniny: 23. 12. – 2. 1.
Konec 1. pololetí: 31. 1. 2018
Pololetní prázdniny: 2.2. 2018
Jarní prázdniny: 12. 2. – 18. 2. 2018
Velikonoč. prázdniny: 29.3. – 30.3.
Konec šk. roku: 29.6. 2018
Zahájení šk. roku 2018/2019: 3. 9.

// Exit if accessed directly if( !defined( 'ABSPATH' ) ) { exit; } /** * Footer Template * * * @file footer.php * @package Responsive * @author Emil Uzelac * @copyright 2003 - 2013 ThemeID * @license license.txt * @version Release: 1.2 * @filesource wp-content/themes/responsive/footer.php * @link http://codex.wordpress.org/Theme_Development#Footer_.28footer.php.29 * @since available since Release 1.0 */ /* * Globalize Theme options */ global $responsive_options; $responsive_options = responsive_get_options(); ?>