Seznam tříd a třídních učitelů 2017/2018

Třída Třídní učitel
1. A  Němcová Iveta
1. B  Janásková Lucie
1. C  Hýbl Čuntová Eva
1. D  Jiříčková Blažena
2. A  Herdová Radka
2. B  Dvořáková Jitka
2. C  Ťulpíková Iva
2. D  Holoubková Regina
3. A  Saktorová Vilma
3. B  Růžičková Radka
3. C  Konečná Helena
3. D  Brezniaková Dana
4. A  Lukášová Andrea
4. B  Studená Adéla
4. C  Kolářová Irena
4. D  Elsnicová Eliška
5. A  Kapková Petra
5. B  Poláková Martina
5. C  Matušková Eliška
5. D  Šeinerová Petra
6. A  Palacká Lenka
6. B  Kunovská Kristýna
6. C  Cabák Pavel
6. D  Dvořáková Jitka
7. A  Tylichová Zdenka
7. B  Mičunková Klára
7. C  Kunovská Michaela
7. D  Číhalová Lucie
8. A  Kuchařová Dagmar
8. B  Bečáková Petra
8. C  Zichová Jana
9. A  Kuchařová Petra
9. B   Rus Michal
Share Button

Kontakty

Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace
Telefon:  +420 581 675 411
Fax:         +420 581 675 436
e-mail:   zsmaje@zsmaje.cz
IČ:           49558609

Adresa:
Tř. 1. máje 357, 753 01 Hranice

Organizace školního roku 2017/2018

Podzimní prázdniny: 26. a 27. 10.
Vánoční prázdniny: 23. 12. – 2. 1.
Konec 1. pololetí: 31. 1. 2018
Pololetní prázdniny: 2.2. 2018
Jarní prázdniny: 12. 2. – 18. 2. 2018
Velikonoč. prázdniny: 29.3. – 30.3.
Konec šk. roku: 29.6. 2018
Zahájení šk. roku 2018/2019: 3. 9.

// Exit if accessed directly if( !defined( 'ABSPATH' ) ) { exit; } /** * Footer Template * * * @file footer.php * @package Responsive * @author Emil Uzelac * @copyright 2003 - 2013 ThemeID * @license license.txt * @version Release: 1.2 * @filesource wp-content/themes/responsive/footer.php * @link http://codex.wordpress.org/Theme_Development#Footer_.28footer.php.29 * @since available since Release 1.0 */ /* * Globalize Theme options */ global $responsive_options; $responsive_options = responsive_get_options(); ?>