Školní družina

INFO

Provoz ŠD v době letních prázdnin v termínu  16. 7. – 20. 7. 2018  zajišťuje  ZŠ a MŠ Šromotovo ( od 6:00  do 16:30hod.)

  • vstup do ŠD hlavním vchodem školy (příchod do 8:00 hod.)
  • platba „družinkovného“ 250,- Kč musí být uhrazena

do 30. 6. 2018 ve škole, kterou dítě navštěvuje

  • platba obědů musí být uhrazena do 16. 7. 2018 u vedoucí školní jídelny při ZŠ a MŠ Struhlovsko paní Jiřiny Kočajnarové

tel: 581 650 155

cena za jeden oběd činí 52,-

  • s sebou – přezůvky

            – svačina a pití (dle délky pobytu v průběhu dne)

            – sportovní oblečení + obuv (přiměřeně počasí)

            – drobné kapesné

  • program činností bude uzpůsoben dle počasí – v dopoledních hodinách vycházky po okolí a odpoledne pobyt na školní zahradě a hřišti z důvodu vyzvedávání dětí podle potřeb rodičů

Kontakty: – ŠD – mobil: 736 161 589

                   – kancelář školy: 581 659 166

 

Pro provoz ŠD je nutný minimální počet 12 dětí.

Zájemci se hlásí písemnou formou nejpozději do 15. 6. 2018

 Ostatní termíny zajišťuje DDM Hranice formou příměstských  táborů.


Žádost o zařazení do ŠD na šk. r. 2018/19

Vážení rodiče,

pokud máte zájem o zařazení dítěte do školní družiny na školní rok 2018/2019 odevzdejte žádost o přijetí do ŠD na nový školní rok.

Žádost si můžete vyzvednout u pí. vychovatelky, stáhnout z webových stránek naší školy  / zsmaje.cz /  a odevzdat nejpozději do 15. 6. 2018 na sekretariát školy, nebo zaslat e-mailem na adresu zsmaje@zsmaje.cz

O vyrozumění zařazení či nezařazení žáka do ŠD na šk. r. 2018/19 se informujte telefonicky v termínu od 25. – 29. 6. 2018 / tel. 581 675 411 / . Pozor! Žádost není přihláška.

Od  27. – 31. 8. 2018  můžete u vychovatelek ŠD vyzvedávat zápisní lístek do školní družiny na školní rok 2018/19.

Řádně vyplněný a odevzdaný zápisní lístek  je podklad pro zapsání žáka od 1. září 2018 do ŠD.

Share Button