Školní družina

Pokyny k  provozu ŠD 1. máje  Hranice o jarních prázdninách

Termín:    12. 2. – 18. 2. 2018

Provoz ŠD:      6 :00 – 16:30

Režim prázdninového provozu: nástup: do 8:00

 Vyzvedávání: v době obědů  12:00-13:00, pak od 15:00 hodin.

Účastníci se musí dostavit nejpozději do 8:00 hodin.

Pokud se nedostaví v pondělí do 8:00 hodin bez omluvy, bude provoz ŠD zrušen.

 

Rodiče si zajistí předem stravenky ve školní jídelně 1. máje  za plné stravné.

Účastníci si nosí svačinu, pití, teplé sportovní oblečení a obuv, peníze na jízdné vše v batůžku!

 

PROGRAM:

 

Pondělí: scházení, soutěživé hry v sále, vycházka do Velké, oběd, návštěva knihovny
Úterý: scházení, volné hry, vycházka do parku k Bečvě  – krmení kačen, labutí – vzít staré pečivo, oběd, turnaj „ Člověče, nezlob se“
Středa: scházení, volné aktivity, výlet do Teplic, procházka Mariánským údolím / 16,- na  autobus/, oběd, školní hřiště –  hry na sněhu /míčové hry/
 
Čtvrtek: scházení, volné hry, vycházka na hřiště na Struhlovsko / bobování, hry na sněhu/, oběd, turnaj ve vybíjené v tělocvičně
Pátek: scházení, volné hry, turistický výlet trasou Pod Bílým kamenem ke studánce, oběd, bobování a hry na školním hřišti

 

Změna programu vyhrazena dle aktuálního počasí.

Share Button

Kontakty

Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace
Telefon:  +420 581 675 411
Fax:         +420 581 675 436
e-mail:   zsmaje@zsmaje.cz
IČ:           49558609

Adresa:
Tř. 1. máje 357, 753 01 Hranice

Organizace školního roku 2017/2018

Podzimní prázdniny: 26. a 27. 10.
Vánoční prázdniny: 23. 12. – 2. 1.
Konec 1. pololetí: 31. 1. 2018
Pololetní prázdniny: 2.2. 2018
Jarní prázdniny: 12. 2. – 18. 2. 2018
Velikonoč. prázdniny: 29.3. – 30.3.
Konec šk. roku: 29.6. 2018
Zahájení šk. roku 2018/2019: 3. 9.

// Exit if accessed directly if( !defined( 'ABSPATH' ) ) { exit; } /** * Footer Template * * * @file footer.php * @package Responsive * @author Emil Uzelac * @copyright 2003 - 2013 ThemeID * @license license.txt * @version Release: 1.2 * @filesource wp-content/themes/responsive/footer.php * @link http://codex.wordpress.org/Theme_Development#Footer_.28footer.php.29 * @since available since Release 1.0 */ /* * Globalize Theme options */ global $responsive_options; $responsive_options = responsive_get_options(); ?>