Erasmus+ 2015-2017

EU flag-Erasmus+_vect_POSErasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.Naší škole byla schválena žádost na období 2015 – 2017, a to v oblasti strategická partnerství K2.


název projektu: „Read to succeed“

společný blog projektu : http://rts.splet.arnes.si/

partnerské školy:

Finsko – hlavní koordinátor, Norra Korsholms Škola, Karperö ( cca 20tis obyvatel) http://www.korsholm.fi/norra-korsholmsskola
Koordinátorka: Lisbeth Koivumäki
Neměcko – Grundschule am Amalienhof, Berlin http://www.amalienhof.cidsnet.de
Koordinátorka: Julia Saadi
Slovinsko – Osnovna šola Šmarjeta www.os-smarjeta.si
koordinátor: Andrej Kovacic


LOGOPopis projektu:

 • Projekt je zaměřen na zlepšení čtenářských dovedností žáků 1. – 6. ročníků
 • Všechny projekty budou probíhat v rodné řeči, dokumentace bude v angličtině
 • Celkem 5 pracovních schůzek – Finsko, Německo, ČR, Slovinsko, Německo (závěrečné zhodnocení projektu)
 • Všechny schůzky budou na pedagogické a praktické úrovni – výměna zkušeností, hledání různých řešení na zlepšení čtenářských dovedností

Plán na setkání

 • Prezentace vzdělávacího systému a vzdělávání učitelů v hostitelské zemi.
 • Prezentace jak hostitelská škola pracuje s čtenářskými dovednostmi a strategiemi.
 • 2 až 3 workshopy na projektové téma
 • Účast učitelů ve výuce (benchmarking and best practice)
 • Země představí své právě běžící čtenářské projekty (školní/třídní)
 • Závěrečná diskuze a sdílení dojmů, plánování úkolů do další schůzky
 • Poznávání měst škol, kulturní program

Témata na setkání:

 • Předškolní věk a čtení
 • Čtenářské dovednosti a porozumění textu
 • Čtení a žáci se specifickými potřebami – metody testování
 • Čtení a žáci s odlišným rodným/domácím jazykem
 • Multi literacy – multi – gramotnost (různé významy na základě odlišného kontextu, různé formy textů ve smyslu médií)
 • Spolupráce s mimoškolními subjekty (např. knihovny)
 • Zájem o čtení – kultura čtení – dospělý jako vzor
 • Čtení mezi kluky a holkami
 • IT vybavení a poslání knihoven
 • Čtení a kompetence učitele

Projektová setkání

 • 2015 září – Finsko
 • 2016 duben – Německo
 • 2016 říjen – Česká republika
 • 2017 duben – Slovinsko
 • 2017 červen – Německo (závěrečné hodnotící setkání)

Učitelé uspořádají různé aktivity pro žáky k stimulaci čtení. Tyto příklady a zkušenosti budou sdíleny na projektových setkáních, na webových stránkách a pomocí skype. Práce bude zaznamenána na dig. zařízeních.
Na základě získaných vědomostí a zkušeností, škola vytvoří strategii čtení, která bude sdílena na mezinárodní, ale i místní úrovni.


Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
 
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Share Button

Kontakty

Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace
Telefon:  +420 581 675 411
Fax:         +420 581 675 436
e-mail:   zsmaje@zsmaje.cz
IČ:           49558609

Adresa:
Tř. 1. máje 357, 753 01 Hranice

Organizace školního roku 2017/2018

Podzimní prázdniny: 26. a 27. 10.
Vánoční prázdniny: 23. 12. – 2. 1.
Konec 1. pololetí: 31. 1. 2018
Pololetní prázdniny: 2.2. 2018
Jarní prázdniny: 12. 2. – 18. 2. 2018
Velikonoč. prázdniny: 29.3. – 30.3.
Konec šk. roku: 29.6. 2018
Zahájení šk. roku 2018/2019: 3. 9.

// Exit if accessed directly if( !defined( 'ABSPATH' ) ) { exit; } /** * Footer Template * * * @file footer.php * @package Responsive * @author Emil Uzelac * @copyright 2003 - 2013 ThemeID * @license license.txt * @version Release: 1.2 * @filesource wp-content/themes/responsive/footer.php * @link http://codex.wordpress.org/Theme_Development#Footer_.28footer.php.29 * @since available since Release 1.0 */ /* * Globalize Theme options */ global $responsive_options; $responsive_options = responsive_get_options(); ?>