Vycházející žáci 2016 – 2017

V letošním školním roce vychází 70 žáků z 9.tříd.

 

9.A, B, C –  2016/2017
Gymnázium SŠ – maturitou SŠ  – výuční list
9.A D     2 D     8 D     0
H     5 H     5 H     1
Celkem      7 Celkem     13 Celkem       1
celkem 21 žáků
Gymnázium SŠ – maturitou SŠ  – výuční list
9.A 33,3% 61,9% 4,8%
 
Gymnázium SŠ – maturitou SŠ  – výuční list
9.B D     4 D     10 D     2
H     3 H     7 H     1
Celkem      7 Celkem     17 Celkem       3
celkem 27 žáků
Gymnázium SŠ – maturitou SŠ  – výuční list
9.B 25,9% 62,9% 11,2%
Gymnázium SŠ – maturitou SŠ  – výuční list
9.C D     1 D     11 D     1
H     2 H     6 H     1
Celkem      3 Celkem     17 Celkem       2
celkem 22 žáků

Gymnázium SŠ – maturitou SŠ  – výuční list
9.C 13,6% 77,3% 9,1%
Gymnázium SŠ – maturitou SŠ  – výuční list
9.A,B,C D     7 D     29 D     3
H     10 H     18 H     3
24,3% 67,1% 8,6%

SŠ s maturitou SŠ s výuč.list.
9.A,B,C celkem   64 celkem    6
91,4% 8.6%
Share Button

Kontakty

Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace
Telefon:  +420 581 675 411
Fax:         +420 581 675 436
e-mail:   zsmaje@zsmaje.cz
IČ:           49558609

Adresa:
Tř. 1. máje 357, 753 01 Hranice

Organizace školního roku 2017/2018

Podzimní prázdniny: 26. a 27. 10.
Vánoční prázdniny: 23. 12. – 2. 1.
Konec 1. pololetí: 31. 1. 2018
Pololetní prázdniny: 2.2. 2018
Jarní prázdniny: 12. 2. – 18. 2. 2018
Velikonoč. prázdniny: 29.3. – 30.3.
Konec šk. roku: 29.6. 2018
Zahájení šk. roku 2018/2019: 3. 9.

// Exit if accessed directly if( !defined( 'ABSPATH' ) ) { exit; } /** * Footer Template * * * @file footer.php * @package Responsive * @author Emil Uzelac * @copyright 2003 - 2013 ThemeID * @license license.txt * @version Release: 1.2 * @filesource wp-content/themes/responsive/footer.php * @link http://codex.wordpress.org/Theme_Development#Footer_.28footer.php.29 * @since available since Release 1.0 */ /* * Globalize Theme options */ global $responsive_options; $responsive_options = responsive_get_options(); ?>