Kroužky ŠD

školní rok  2018/19

Den Kroužek Hodina p. vychovatelka
Pondělí Kuchtíci I       /kuchyňka/Pohybové hry  2.-4.tř. / malá tv/

Keramika – začátečníci  /dílna/

15:00 – 17:0015:15 – 16:15

15:00 – 16:30

BuranskáKubíčková

Bušinová

Úterý Pohybové hry 1. A,C    /malá tělocv./Přírodovědný ZÁLESÁČEK/v 1.B/

Výtvarný BARVÍNEK  /v 1.A/

Míčové hry PANTEŘI  /malá těl./

11:40 –  12:3015:15 – 17:00

15:15 –  16:30

15:15 –  16:15

BuranskáLánová

Pekárová

Kubíčková

Středa Dramatický FIMFÁRUM  /1.B,sál/Keramika – pokročilí  /dílna/ 15:15 –  16:3015:00 –  16:45 Lánová          Bušinová
Čtvrtek Pohybové hry 1.B,D  /malá tělocvična./

Soutěživé hry      /malá tělocvična/

Kuchtíci II          /kuchyňka/

Hravé čtení        /v 2.B/

11:40 – 12:30

15:15 – 16:15

15:00 – 17:00

15:00 – 16:00

Kubíčková

Pekárová

Buranská

Šindlerová

 

Share Button