Erasmus+ 2014-2016

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.Naší škole byla schválena žádost na období 2014 – 2016, a to v oblasti strategická partnerství K2.

Hlavním cílem projektu je nejenom poznání různých kultur, ale zejména to, aby si děti zkusily žít život svých vrstevníků pocházejících z rozdílných koutů Evropy, přijaly tyto kultury bez předsudků a stereotypů a zdokonalily své jazykové dovednosti. Chtěli bychom, aby jejich zkušenosti a zážitky byly pro ně pozitivní motivací k dalšímu poznávaní a zdokonalování se v cizích jazycích.


 

název projektu: „Try walking in my shoes“EU flag-Erasmus+_vect_POS

společný blog projektu : http://twims4040.blogspot.cz/

facebook stránky : https://www.facebook.com/twims4040?ref=aymt_homepage_panel

partnerské školy:
Zespól Szkół w Ćmińsku, Miedziana Góra, Polsko
www.zs-cminsk.pl
koordinátor: Paulina Kozbial

Osnovna sola Smarjeta, Slovinsko
www.os-smarjeta.si
koordinátor: Andrej Kovačič

Azdavay 75. YIL Cumhurlyet YBO, Turecko
www.azdavay75yilybo.meb.k12.tr
koordinátor: Hasan Can Şenel

Escola Àngel Serafí Casanovas, Španělsko
www.escoladesort.wordpress.com
koordinátor: Júlia Díez


Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
 
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Share Button

Kontakty

Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace
Telefon:  +420 581 675 411
Fax:         +420 581 675 436
e-mail:   zsmaje@zsmaje.cz
IČ:           49558609

Adresa:
Tř. 1. máje 357, 753 01 Hranice

Organizace školního roku 2017/2018

Podzimní prázdniny: 26. a 27. 10.
Vánoční prázdniny: 23. 12. – 2. 1.
Konec 1. pololetí: 31. 1. 2018
Pololetní prázdniny: 2.2. 2018
Jarní prázdniny: 12. 2. – 18. 2. 2018
Velikonoč. prázdniny: 29.3. – 30.3.
Konec šk. roku: 29.6. 2018
Zahájení šk. roku 2018/2019: 3. 9.

// Exit if accessed directly if( !defined( 'ABSPATH' ) ) { exit; } /** * Footer Template * * * @file footer.php * @package Responsive * @author Emil Uzelac * @copyright 2003 - 2013 ThemeID * @license license.txt * @version Release: 1.2 * @filesource wp-content/themes/responsive/footer.php * @link http://codex.wordpress.org/Theme_Development#Footer_.28footer.php.29 * @since available since Release 1.0 */ /* * Globalize Theme options */ global $responsive_options; $responsive_options = responsive_get_options(); ?>