OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

  • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
  • datum narození,
  • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
  • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
  • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).
Share Button

Žádost o ošetřovné

Vážení rodiče,

žádost o ošetřovné podávejte, prosím, bezkontaktně na adresu: zsmaje@zsmaje.cz

Děkujeme za pochopení

Share Button

Uzavření celého areálu školy

Vážení rodiče,

na základě nařízení Bezpečnostní rady města Hranic a vzhledem k mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění koronavirem COVID-19  se s okamžitou platností až do odvolání

uzavírají tělocvičny a  celý areál základní školy.

Děkuji za pochopení

Mgr. Ivan Straka – ředitel školy

Share Button

Upozornění

https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-uzavreni-zakladnichstrednich-a-vysokych-skol-od-11320_18696_1.html

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální situaci a rozhodnutí vlády bude uzavřena i škola ZŠ 1.máje Hranice  a to včetně školní družiny.

Opatření je zavedeno od 11.3.2020 do odvolání.

Obědy mají žáci hromadně odhlášeny.

Karneval, který se měl konat v sobotu 14.3.2020, je také zrušen.

Večírek školy  je zrušen. Další informace budou průběžně zveřejňovány.

Děkuji za pochopení

Mgr. Ivan Straka – ředitel školy

Share Button

Upozornění

Vážení rodiče,

s odkazem na stanovisko Bezpečnostní rady Olomouckého kraje, které je uvedeno níže, Vás zdvořile žádáme, abyste Ti z Vás a z Vašich dětí, kteří jste trávili jarní prázdniny v oblastech zasažených koronavirem – ITÁLIE (REGIONY BENÁTSKO, LOMBARDIE, EMILIA ROMAGNA A PIEDMONT) – z preventivních důvodů v období od pondělí 2.3.2020 do pátku 13.3.2020 neposílali svoje děti do školy.

Děkujeme Vám všem za pochopení, omlouváme se za možné komplikace, tuto žádost však činíme z důvodů prevence zdraví ostatních dětí a zaměstnanců školy.

Vedení školy

 

V souladu s doporučením Bezpečnostní rady Olomouckého kraje z 26. 2. 2020 uvádíme základní informace k tématu Koronavirus COVID-19.

Hned na začátku se uvádí, že pokud má někdo podezření, že se novým koronavirem nakazil, měl by zůstat doma a telefonicky se spojit se svým praktickým lékařem. Ten zhodnotí příznaky nemoci a vyžádá si informace o tom, zda pacient pobýval v ohnisku nákazy. Pak rozhodne o dalších krocích.

VRACÍTE SE ZE ZAHRANIČÍ – POKYNY KE COVID-19
ČÍNA, JIŽNÍ KOREA, HONG KONG, IRÁN, ITÁLIE (REGIONY BENÁTSKO,
LOMBARDIE, EMILIA ROMAGNA A PIEDMONT), JAPONSKO, SINGAPURA.
A.) MÁTE PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ (HOREČKA NAD 38 °C, KAŠEL)
 NIKAM NECHOĎTE (vyhněte se kontaktu s dalšími lidmi).
 KONTAKTUJTE TELEFONICKY svého registrujícího praktického lékaře,
případně lékaře infekčního oddělení a postupujte dle jejich pokynů –
NECHOĎTE DO ORDINACE!
 V případně závažného stavu (dušnost) kontaktujte zdravotnickou záchrannou
službu (155) a postupujte dle jejich pokynů. Případně kontaktujte Krajskou
hygienickou stanici a postupujte dle jejich pokynů.
B.) NEMÁTE PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ (HOREČKA NAD 38 °C, KAŠEL)
 TELEFONICKY INFORMUJTE Krajskou hygienickou stanici a postupujte dle
jejich pokynů.
Další pokyny:
1.) Omezte kontakt s veřejností po dobu 14 dnů od návratu z Itálie.
2.) Pozorujte zdravotní stav po dobu 14 dnů od návratu z Itálie.

3.) Při objevení se příznaků onemocnění postupujte dle části A.
Často si myjte ruce mýdlem a vodou, případně používejte alkoholové dezinfekční
přípravky. Dodržujte respirační hygienu – při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a nos
kapesníkem nebo paží či rukávem, NE rukama!

Odkazy :
https://www.olkraj.cz/informace-obcanum-k-tematu-koronavirus-covid-19-aktuality-9535.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html

Share Button

S batůžkem po Česku

Hola hola, Batůžek voláááá!!
Vítáme vás zas a znova,
luštit bude celá škola,
za dřinu vaši tvrdou
krásné ceny připraveny budou.… (viz školní facebook)

Share Button

Úspěch naší školy v okresním kole konverzační soutěže v AJ

V okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce vyhrála 1.místo 🏆 Karolína Völklová. Gratulujeme!

Share Button

LVVK 7. ročníků

http://zsmaje.cz/wp-content

26. – 30. ledna se uskutečnil lyžařský kurz sedmáků za úžasného počasí i sněhových podmínek na Grůni. (viz školní facebook)

Share Button

Planetárium

Vystoupit z raketoplánu do volného vesmíru a prozkoumat hvězdnou oblohu si dnes vyzkoušeli páťáci. A nemuseli daleko, stačila jim k tomu tělocvična. (viz školní facebook)

Share Button

Oblastní přebor škol v obřím slalomu

Dne 6.2.2020 proběhne ve Ski areálu Potštát oblastní přebor škol ve slalomu. Na tuto akci se opět těšíme.
Proto prosíme ty rodiče, kteří mají zájem, aby jejich syn/dcera na těchto závodech naši školu reprezentovali o přihlášení NEJPOZDĚJI DO 2.2.2020  na email sabina.machanova@zsmaje.cz !
Na místě budou mít přihlášení žáci zajištěný dozor.
Děkujeme za pochopení a také za pomoc při organizaci dopravy. Číst dále ›

Share Button
Top