Provoz školní družiny

Letní provoz školní družiny od 7.7. do 10.7.2020 z důvodu malého počtu přihlášených dětí ZRUŠEN.

Přijetí do ŠD na školní rok 2020/21
Všichni žáci 1. až 3. ročníku, kteří podali žádost do termínu 22.6.2020, jsou zařazeni do ŠD.
Od 25.8. můžete vyzvedávat zápisní lístek do ŠD na školní rok 2020/21.
Share Button

Informace OSSZ ohledně výplaty ošetřovného

Okresní správa sociálního zabezpečení Přerov upozorňuje, že ředitelské volno vyhlášené na 29. 6. 2020 a 30. 6. 2020 není důvodem uvedeným v ustanovení § 39 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (tj. havárie, mimořádné opatření při epidemii, jiná nepředvídaná událost), s nimiž je spojen nárok na ošetřovné. V tomto případě nejde o situaci nepředvídanou. Právní úprava zákonem č. 133/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tento rámec nepřekračuje. Doplňuje a konkretizuje výslovně podmínky nároku, ale vždy je váže k ustanovení § 39 odst. 1 písm. b) bodu 1 (a 2) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Okresní správa sociálního zabezpečení dále uvádí, že v případě, že i nadále bude pečující osoba/rodič, popř. osoba žijící v domácnosti/ pečovat o nezletilé dítě do 13 let věku dítěte, avšak odpadnou důvody pro tuto péči v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru SARS-CoV-2, v tomto případě z důvodu plánované rekonstrukce nebo z důvodu ředitelského volna, nenáleží za tyto dny ošetřovné.

Současně Vám předáváme informaci, že pokud dítě v konkrétní den navštíví školu, byť se jedná o školní akci, která není vzděláváním (vyhlášení ministerstva školství k uvolnění opatření ode dne 22. 6. 2020), nárok na výplatu ošetřovného za tento den zaniká, neboť jakmile rodič dítě do školy pošle, ztrácí za tento den nárok na ošetřovné a nevykazuje ho na Výkazu péče jako den, kdy o dítě pečoval. Je povinností zaměstnance, aby skutečnost, že dítě v konkrétní den navštívilo školu, oznámil. Jinak se dopouští přestupku neoznámení rozhodné skutečnosti dle ustanovení § 128 odst. 1 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Bc. Barbora Burešová, vedoucí odd. nemocenského pojištění, OSSZ Přerov

Share Button

Seznam věcí pro prvňáčky

Seznam věcí, které bude Vaše dítě potřebovat do I.třídy:

  • přezůvky v plátěném pytlíku
  • cvičební úbor a obuv v plátěném pytlíku
  • ručník
  • plátěné prostírání na svačinu
  • zásobník pouze na písmena/nekupovat na číslice a box na sešity/
  • aktovka, pouzdro

Všechny ostatní potřeby dostanou děti od města Hranice v hodnotě 1000,- Kč na žáka hned 1.září. Z výše uvedených důvodů Vás tedy žádáme, abyste opravdu nic nekupovali. Další podrobné informace ohledně prvňáčků dostanete v den nástupu Vašeho dítěte do školy.

Při zájmu o školní družinu nezapomeňte poslat Žádost o zařazení dítěte do ŠD, kterou najdete na webu školy.

Share Button

Konec školního roku 26. června 2020

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění, a po projednání se zřizovatelem, vyhlašuje ředitel školy z provozních a organizačních důvodů volno pro žáky školy na 29. a 30. června 2020. Toto volno se týká všech aktivit pro žáky školy i odpoledních školních skupin.
Žáci obdrží vysvědčení v pátek 26. června, o způsobu předání budou informovat třídní učitelé.

Share Button

Provoz ŠD v době letních prázdnin 2020

7.7. – 10.7. 2020

zajišťuje  ŠD  1.máje Hranice 

Pro provoz ŠD je nutný minimální počet 12 dětí.
Zájemci se hlásí písemnou formou nejpozději do
 

19. 6. 2020 

Přihlášku stáhnete na webových stránkách školy , sekce školní družina – dokumenty – dokumenty ke stažení -přihláška na letní prázdniny.

     

Ostatní termíny zajišťuje DDM Hranice formou příměstských  táborů.

Share Button

Žádost o zařazení do ŠD na šk. r. 2020/21

Vážení rodiče,

pokud máte zájem o zařazení dítěte do školní družiny na školní rok 2020/2021 odevzdejte žádost o přijetí do ŠD na nový školní rok.

Žádost si stáhněte z webových stránek naší školy / zsmaje.cz /   sekce školní družina a zašlete e-mailem na adresu zsmaje@zsmaje.cz  nejpozději do 19. 6. 2020 na sekretariát školy, 

Pozor! Žádost není přihláška. 

Od  25. – 31. 8. 2020  můžete u vychovatelek ŠD vyzvednout
zápisní lístek do školní družiny na školní rok 2020/21 , pro žáky zařazené do ŠD, kteří  podali žádost.

Řádně vyplněný a odevzdaný zápisní lístek  je podklad pro zapsání žáka od 1. září 2020 do ŠD.

Podrobné informace naleznete na webových stránkách školy v sekci družina.

Share Button

Červen s TV bez TV

Share Button

Obnovení konzultačních hodin šk. psycholožky

Vážení rodiče, milí žáci,
dne 10.6. obnovuje své konzultační hodiny naše školní psycholožka p.Skokanová. Do konce školního roku nabízí tyto termíny:
10.6. – 7:00 – 9:00
17.6.-7:00 – 9:00
22.6. – 7:00 -9:00
Na konzultaci je nutné se předem objednat na tel.č.: 736 770 603
Share Button

Zvýšení cen stravného

Vážení rodiče, z důvodu zvyšujících se cen potravin i provozních nákladů zvyšuje Školní jídelna Hranice od 1.6.2020 ceny obědů takto: 

Žáci 7-10 let 22,- Kč 

Žáci 11 – 14 let 26,- Kč 

Žáci 15 let a více 30,- Kč 

Žáci 7 – 10 let dieta 28,- Kč 

Žáci 11 – 14 let dieta 34,- Kč 

Žáci 15 let a více 38,- Kč 

Prosím, abyste si navýšili limity inkasa. Děkujeme za pochopení. 

Ing. Eva Lukášová – ředitelka školní jídelny 

ŠKOLNÍ JÍDELNA HRANICE, příspěvková organizace, Tř. 1. máje č. 358, 753 01 Hranice IČO: 49568817 DIČ: CZ49558677 

 

Share Button

Informace pro rodiče žáků 9. ročníku

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 pro žáky 9. ročníku

Informace zde

Čestné prohlášení odkaz zde

 

Share Button
Top