Archiv autora: Jitka Jakešová

Informace k provozu školy od 17. 5. 2021

na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací, na 2. stupni v týdnu od 17. 5. probíhá ještě  výuka rotačním systémem – 7. ABC a 9. ročník se učí prezenčně ve škole, 6., 8.

Share Button

Informace k návratu žáků 2. stupně do školy od 10. května

obnovení povinné prezenční výuky v režimu rotačním, tzn. třídy se střídají po týdnu ve škole a doma od 10. 5. prezenční výuka pro 6. ABCD, 7. D a 8. ABC. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.

Share Button

Vyzvednutí písemného vyrozumění o přijetí, nepřijetí k základnímu vzdělávání nebo odkladu školní docházky pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, přijďte si osobně vyzvednout rozhodnutí o přijetí (nepřijetí, odkladu školní docházky o jeden rok)  na sekretariátu školy v termínu od  6.5. do 12. 5. 2021 (7.30 – 15:30.00hod.) Občanský průkaz s sebou! Děkujeme.

Share Button

Poděkování

Rádi bychom touto cestou chtěli poděkovat všem rodičům, kteří dali naší škole důvěru a rozhodli se svěřit výchovu a vzdělávání svých dětí právě nám. Zápis dětí do prvních tříd formou elektronického rezervačního systému si pochvalovali nejen rodiče, ale i pedagogové.

Share Button

Oznámení o přijetí pro šk. r. 2021-22

Oznámení o přijetí  Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Share Button

Oznámení o nepřijetí, udělení odkladu a přerušení správního řízení

Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Share Button

Informace k návratu žáků do školy od 12. dubna 2021

Od pondělí 12. 4. se žáci 1. stupně začnou do škol vracet v rotační formě – každý žák bude jeden týden přítomen ve škole (výuka prezenční) a následující týden se pak bude vzdělávat distančním způsobem. Rotační princip celých tříd bude spuštěn

Share Button

ZÁPIS DO 1. tříd – Spuštění elektronické přihlášky a rezervačního systému

Elektronickou přihlášku a rezervaci můžete provést od 1. 4.  po kliknutí na následující odkaz: https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zapis_2020_zs_1_maje/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40371 Vyplňte prosím první stranu zápisu s osobními údaji a potvrďte. Poté Vám budou nabízeny termíny pro registraci k zápisu” a) v případě osobní přítomnosti při

Share Button

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče,      vzhledem k vládním opatřením souvisejícím s nepříznivou epidemickou situací bude i v letošním roce probíhat zápis dětí do 1. ročníku od 6. do 16. 4. na naší škole nestandardním způsobem a to takto:  a) do běžné

Share Button

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření:  ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST: žáků 1. a 2. ročníků základní školy žáků

Share Button
Top