Archiv autora: Jitka Jakešová

Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče,      blíží se doba zápisu dětí do prvních tříd, jeho termín je na všech hranických školách naplánován ve dnech 9. a 10. dubna 2021. Stejně jako v předešlých letech budeme otevírat tři běžné třídy (počet žáků ve

Share Button

Vyhodnocení dotazníku k online výuce

Vážení rodiče, milí žáci, děkujeme vám všem, kteří jste vyplnili dotazník a poskytli nám váš názor ohledně distanční výuky na naší škole v tomto školním roce. Dotazník vyplnilo 361 respondentů. Velmi si vážíme převážně kladného hodnocení průběhu této nestandardní výuky

Share Button

Školní psycholožka

Vážení rodiče,  milí žáci, tímto připomínáme, že naše školní psycholožka p.Darina Morocz nabízí konzultace nejenom po telefonu ale po domluvě i ve své poradně. V případě potřeby ji kontaktujte v pracovní dny v době od 8:00 -16:00 hod. na tel.č.

Share Button

Zrušení LVVK 7. tříd

Z důvodu vládních nařízení vyplývajících z epidemiologické situace se ruší lyžařský kurz pro žáky 7. ročníků na Grůni, který se měl konat 24. – 28. ledna 2021. Peníze vám budou vráceny na účet, z kterého jste platbu uhradili nejpozději do

Share Button

Informace k návratu žáků do školy od 4. 1. 2021

do školy se vrací od 4. 1. 2021 pouze žáci 1. a 2. tříd (povinná prezenční výuka) a pojedou ve stejném systému jako při jejich návratu od 18. 11. 2020 výuka dle rozvrhu platného pro školní rok 2020/2021 ( v

Share Button

Krásné Vánoce a šťastný nový rok!

Share Button

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ DO KONCE ROKU 2020

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků:  základních škol,  středních škol a konzervatoří,  vyšších odborných

Share Button

Přihlašování obědů v lednu

„Vážení rodiče, přihlašování obědů v lednu bude probíhat tak jako doposud: INKASO – žáci platící stravné inkasem z účtu budou mít automaticky přihlášené obědy na každý den, kdy se mají účastnit presenční výuky ve škole. Nezapomínejte dětem obědy odhlásit, pokud jsou nemocné

Share Button

Platba za ŠD a kroužky

Z rozhodnutí ředitele se úhrada školní družiny z období úplného uzavření školy přesunuje na leden 2021. Děti tak mají zaplacenu družinu do konce prvního pololetí tohoto školního roku. Platba za kroužky prvního pololetí byla dětem převedena do zůstatků třídních fondů.

Share Button

Tělocvičny zůstávají uzavřeny

Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace v okrese Přerov nebudou i nadále tělocvičny naší školy otevřeny pro přístup veřejnosti.

Share Button
Top