Informace pro rodiče a žáky 9. ročníků

Vážení rodiče, 

vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 do škol budou moci docházet žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. 

Obsahem  vzdělávacích aktivit bude učivo z českého jazyka a matematiky., Řešení organizace vzdělávacích aktivit je v kompetenci školy. Záleží na počtu přihlášených žáků, probíhaly by 2x týdně – 2 hodiny matematiky a 2 hodiny českého jazyka. Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy, dle počtu přihlášených žáků. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.

Při vstupu do školy 11. 5. 2020 žák odevzdá čestné prohlášení a seznámení zde, bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky, je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku svého dítěte do školy nejpozději do 7. 5. 2020. 

Před nástupem do školy bude zákonný zástupce žáka informován o:

– přesné organizaci vzdělávacích aktivit a o dalších souvislostech,

– provozu školy, školní jídelny a hygienických opatřeních, 

– omlouvání žáků.

Hranice 4. 5. 2020                                                      Mgr. Ivan Straka, ředitel školy

Share Button