Informace pro rodiče žáků 1. stupně

PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ OD 25. 5. 2020 DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/21 (týká se prvního stupně 1. – 5. r.)

Informace zde

Čestné prohlášení odkaz zde

Share Button