Konec školního roku 26. června 2020

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění, a po projednání se zřizovatelem, vyhlašuje ředitel školy z provozních a organizačních důvodů volno pro žáky školy na 29. a 30. června 2020. Toto volno se týká všech aktivit pro žáky školy i odpoledních školních skupin.
Žáci obdrží vysvědčení v pátek 26. června, o způsobu předání budou informovat třídní učitelé.

Share Button