Provoz školní družiny

Letní provoz školní družiny od 7.7. do 10.7.2020 z důvodu malého počtu přihlášených dětí ZRUŠEN.

Přijetí do ŠD na školní rok 2020/21
Všichni žáci 1. až 3. ročníku, kteří podali žádost do termínu 22.6.2020, jsou zařazeni do ŠD.
Od 25.8. můžete vyzvedávat zápisní lístek do ŠD na školní rok 2020/21.
Share Button