Omezení provozu celé školy od 14. 10. – 1. 11. 2020

Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Povinná distanční výuka bude probíhat podle pokynů třídních učitelů a vyučujících.

Provoz školní jídelny bude zachován. Obědy jsou automaticky odhlášené, pokud bude mít žák zájem tento si odebrat do jídlonosičů, musí si ho individuálně objednat a odebrat. Informace ohledně školní jídelny na webových stránkách: https://jidelnahranice.cz/

Ošetřovné – škola prozatím nebude vystavovat žádné potvrzení: https://www.mpsv.cz/osetrovne

Share Button