Informace k provozu školy od 18. 11. 2020

Pro žáky 1. a 2. ročníků se obnovuje povinná prezenční výuka ve škole, pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Prezenční výuka probíhá v homogenních třídách žáků (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Je zakázáno provozovat sportovní činnost a zpívat, je však možné uskutečňovat venkovní aktivity a realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.  Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Jsou povoleny individuální konzultace 1 žák + 1 pedagog (možnost přítomnosti navíc také zákonného zástupce). O jejich organizaci rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Provoz školní družiny je možný pro účastníky, kteří se podle výše uvedeného mohou účastnit prezenčního vzdělávání.

Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.  Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Share Button