Informace k návratu žáků do školy od 30. 11. 2020

Žáci I. stupně

  • I. stupeň se vrací do školy od 30. 11. 2020 (povinná prezenční výuka )
  • výuka dle rozvrhu platného pro školní rok 2020/2021 ( v Tv a Hv se bude probírat učivo jiných předmětů, které v rámci distanční výuky nebylo možné odučit, za příznivého počasí bude zařazován i pobyt na čerstvém vzduchu)
  • prezenční výuka musí probíhat v homogenních skupinách – výuka AJ v rámci celé třídy
 • ranní vstup žáků do školy bude probíhat dle harmonogramu, žáky si vyzvedává vyučující:
 • 1. a 2. třídy pokračují v zavedeném systému od  18.11.
 • 3.AB sraz ve dvoře v 7:40
 • 3.CD sraz před budovou I.st. v 7:45
 • 4.AB + 5.D sraz ve dvoře v 7:50
 • 4.CD sraz před budovou I.st. v  7:55
 • 5.ABC sraz u bočního vchodu od Alberta v 7:50
 • žáci nebudou chodit do šatny, budou se přezouvat a převlékat ve třídě
 • stravování ve ŠJ bude probíhat po skončení vyučování (ti, co navštěvují ŠD, budou chodit na oběd v rámci daného oddělení)
 • kontrola přihlášení obědů je v plné kompetenci zákonných zástupců
 • žáci budou mít denně 2 – 3 čisté roušky(povinnost nošení roušky po celou dobu pobytu ve škole)
 • vstup  třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech (vyzvedávání žáků k lékaři nebo ze ŠD bude probíhat před budovou školy)

Žáci II. stupně

 • povinná prezenční výuka pro žáky 9. ročníku ve škole
 • pro žáky 6. – 8. ročníku v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu: od 30. 11. prezenční výuka pro 6. ABCD a 7. D, od 7. 12. prezenční výuka pro 7. ABC a 8. ABC. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.
 • žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, proto je nutné, aby měli na každý den 2 – 3 čisté roušky
 • výuka bude probíhat podle platného rozvrhu, je zakázán zpěv a sportovní činnosti, místo těchto hodin zařadí vyučující aktivity dle potřeby, odpolední výuka odpadá
 • výuka jazyků bude probíhat po třídách, žáci se nebudou dělit do skupin
 • během dne bude zařazován pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle počasí (doporučujeme přizpůsobit oblečení)
 • větrání tříd bude probíhat 5 minut mezi hodinami, uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 minut 
 • žáci nebudou vstupovat do šaten, půjdou rovnou do třídy (doporučujeme nosit přezůvky)
 • vstup do školy: žáky si osobně vyzvedne vyučující 1. hodiny: 
 • 9. ročník vstup v 8:00 u bočního vchodu od Alberta
 • 6. ročník vstup v 7:50 u hlavního vchodu
 • 7. ročník vstup v 7:50 u hlavního vchodu
 • 8. ročník vstup v 8:00 u hlavního vchodu
 • stravování: pro prezenční výuku dle rozpisu v jídelně, pro distanční výuku pouze odběr s sebou, oběd je nutno si každý sám přihlásit
 • vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech  (případné vyzvedávání žáků rodiči bude probíhat před budovou školy)

ŠD

 • žáci přicházejí do ranní družiny pouze přes “Červenou budovu”, budou rozděleni podle ročníků
 • žáci nebudou chodit do šatny, budou se přezouvat a převlékat v oddělení /platí i pro ranní družinu /
 • rozdělení do jednotlivých oddělení ŠD dle ročníků následovně:

1.A + 1.B  p.vych. Pekárová umístění v  Medvíďatech

1.C + 1.D  p.vych. Lánová umístění v  Myškách

2.A + 2.D  p.vych. Kutáková     umístění v   Žabkách

2.B + 2.C  p.vych. Bušinová     umístění ve Slůňatech

3.B + 3.D  p.vych. Kubíčková   umístění v   Koťatech

3.A + 3.C  p.vych.    Veličková umístění      Smajlíci /budova I.st. tř. 3.C/

 • obědy dle rozpisu jednotlivých oddělení
 • vyzvedávání dětí podle potřeb rodičů v jednotlivých odděleních,  ve kterých jsou umístěny

Vše důležité, co potřebujete znát k nástupu dětí zpět do školy, máte uvedeno výše. Případné dotazy směřujte pouze na vedení školy v době od 8:00 do 15:00 hod. (tel. kontakty: sekretariát školy  581 675 412, ZŘŠ pro I. st. 778 425 545).

Share Button