Platba za ŠD a kroužky

Z rozhodnutí ředitele se úhrada školní družiny z období úplného uzavření školy přesunuje na leden 2021. Děti tak mají zaplacenu družinu do konce prvního pololetí tohoto školního roku.

Platba za kroužky prvního pololetí byla dětem převedena do zůstatků třídních fondů.

Share Button