Informace k návratu žáků do školy od 4. 1. 2021

 • do školy se vrací od 4. 1. 2021 pouze žáci 1. a 2. tříd (povinná prezenční výuka) a pojedou ve stejném systému jako při jejich návratu od 18. 11. 2020
 • výuka dle rozvrhu platného pro školní rok 2020/2021 ( v Tv a Hv se bude probírat učivo jiných předmětů, které v rámci distanční výuky nebylo možné odučit, za příznivého počasí bude zařazován i pobyt na čerstvém vzduchu)
 • prezenční výuka musí probíhat v homogenních skupinách – výuka AJ v rámci celé třídy
 • ranní vstup žáků do školy bude probíhat dle harmonogramu jednotlivých TU, tak jak je již nastaveno od 18. 11. 2020
 • žáci nebudou chodit do šatny, budou se přezouvat a převlékat ve třídě
 • stravování ve ŠJ bude probíhat po skončení vyučování (ti, co navštěvují ŠD, budou chodit na oběd v rámci daného oddělení), kontrola přihlášení obědů je v plné kompetenci zákonných zástupců
 • žáci budou mít denně 2 – 3 čisté roušky (povinnost nošení roušky po celou dobu pobytu ve škole)
 • vstup  třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech (vyzvedávání žáků k lékaři nebo ze ŠD bude probíhat před budovou školy)
 • pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem (vše najdete ve škole online v rozvrhu včetně online výuky)

Školní družina

 • žáci přicházejí do ranní družiny pouze přes “Červenou budovu”, budou rozděleni podle tříd (opět musí být zachována homogenita tříd)
 • žáci nebudou chodit do šatny, budou se přezouvat a převlékat v oddělení (platí i pro ranní družinu)
 • rozdělení do jednotlivých oddělení ŠD dle tříd:

1.A p. vych. Pekárová Monika

1.B p. vych. Bušinová Irena

1.C p. vych. Lánová Helena

1.D p. vych. Kutáková Martina

2.A p. uč. Částečková Markéta

2.B  p. vych. Kubíčková Leona

2.C  p. vych. Veličková Lenka

2.D p. asis.  Holotíková Simona

 • obědy dle rozpisu jednotlivých oddělení
 • vyzvedávání dětí podle potřeb rodičů v jednotlivých odděleních,  ve kterých jsou umístěny, telefonní čísla na jednotlivá oddělení: 

2.A   775 892 048

2.C   778 483 823

2.D   775 892 024

Vše důležité, co potřebujete znát k nástupu dětí zpět do školy, máte uvedeno výše. Případné dotazy směřujte pouze na vedení školy v době od 8:00 do 15:00 hod. (tel. kontakty: sekretariát školy  581 675 412, ZŘŠ pro I. st. 778 425 545).

Share Button