VÝZKUM S NÁRAMKEM GARMIN (PROJEKT SONIAA 2020) – VÝSLEDKY

Celorepublikový projekt SONIAA, celým názvem „Primární prevence sedavého chování českých adolescentů pomocí intervence založené na sociálních normách s využitím prvků e/m-health“, má za sebou další fázi. Projekt probíhá za podpory Technologické agentury České republiky (program Éta).

Jak již bylo psáno, odborníci z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci hledají cesty, jak motivovat žáky k většímu pohybu. Nedílnou součástí projektu byla pohybová aktivita žáků a její detekce, včetně ICT gramotnosti. Žákům byly zapůjčeny fitness náramky Garmin včetně video návodů pro registraci do online soutěže, která využívala platforem Garmin a Fitrocker. Ten, kdo chtěl sbírat kroky v soutěži, musel úspěšně zvládnout proces registrace. Často se to ukazovalo, jako kámen úrazu. Téměř polovinu žáků odradil první drobný problém při instalaci a registraci nedokončili. Jedním ze zajímavých poznatků projektu byl efekt opakované motivace žáků. Celkem bylo ve třech vybraných školách rozdáno cca 400 ks krokoměrů. Z toho registrací prošlo 214 dětí. Data velmi vysoké kvality, bez datových děr, byly získány od 129 žáků. Školním garantem projektu v Hranicích byla Mgr. Sabina Macháňová, která se snažila být žákům nápomocná při řešení problémů.

A jak že to celé devíti týdenní snažení žáků 6. a 7. ročníku dopadlo? Právě v tomto článku přináším výsledky, tak půjdeme na ně. Jako v každém projektu se pracuje s absolutními daty, které se následně podle zavedených pravidel korigují.

V rámci pomyslného souboje se zapojily ZŠ 1. máje Hranice na Moravě, ZŠ Vsetín, Rokytnice, ZŠ TGM Poděbrady.

Naši žáci šestého a sedmého ročníku nachodili z pohledu dlouhodobého průměru 7 043 kroků za týden, což stačilo na pomyslnou druhou příčku v rámci soutěže škol. Nejvíce nachodili a první příčku obsadili žáci ze Vsetína s výsledkem 7 368 kroků/ týden. V Poděbradech žáci týdně zvládli 5 778 kroků.

Jistě bychom měli zmínit, že pouze 28 žáků ze všech, dokázalo po dobu minimálně jednoho měsíce chodit denně průměrně alespoň 10 000 kroků.

Chtěli bychom věřit, že jakmile opadnou limitující epidemiologická opatření a do škol se vrátí tělesná výchova, budou žáci chodit oněch doporučovaných 10 000 kroků denně. Olomoucký profesor Frömel pro zdravý vývoj pohybové soustavy dětí dokonce doporučuje 12 000 kroků za den. Tohle číslo na chytrém náramku/hodinkách můžou značně ovlivnit nejen žáci samotní, ale také rodiče, učitelé, nebo vedoucí kroužků…

Jak je to mezi ročníky? Dostali šesťáci od sedmáků „na frak“? Pokud si myslíte, že ano, mýlíte se. Paradoxně nejvíce chodí šesťáci ze Vsetína (8 606 kroků), na druhém místě šesťáci z naší školy (7 272), třetí naši sedmáci (6 593).

Celkovým vítězem mezi osmnácti zapojenými třídami se stala 6.A, ze ZŠ Vsetín (9 759), druhé místo získala naše 6.D (8 616) třetí 6.B Vsetín (7 969) a čtvrté místo naše 7.D (7946).

Absolutním vítězem a rekordmanem se stal Vítek Hlavička, žák 6.C z Poděbrad. Ten v průměru chodil 18 674 kroků za den. Na naši škole se absolutním vítězem stal Tomáš Chalánek, žák ze třídy 6.B        (15 972). Tom se bohužel poslední týden kvůli zdravotním problémům nemohl plnohodnotně zapojit, takže lze předpokládat, že v jiném případě by jeho výkon byl ještě vyšší. Nesmí chybět vyzdvihnout i nejlepší holku naši školy a tou je Klárka Šuláková, ze třídy 6.D, která v průměru za den zvládla 13 880 kroků.

V tuto chvíli budeme rádi, když budou žáci i nadále krokoměry nosit, získávají se tím další zajímavá data. Samozřejmě je možné se do projektu stále zapojit. V jarním období bude probíhat ještě jedno měření a dotazníkové šetření.

Velmi si vážíme všech žáků, kteří se do projektu zapojili. Jak bylo slibováno od začátku, ti žáci, kteří zvládli instalaci programů i následnou synchronizaci, budou oceněni.

Společnost Garmin darovala pro nejaktivnější „krokaře“ ručičkové hodinky. Může se na ně těšit celkem čtrnáct žáků naší školy. Univerzita připravila i další dárky, jako díky za spolupráci. Svítilnu na kolo obdrží celkem osm žáků. Bezdrátová sluchátka jsou nachystána pro dalších osm žáků. Pro další žáky, kteří byli ve výzkumu aktivní jsou nachystány reflexní pásky, batůžky, nebo balzámy na rty.

Celkové pořadí/ výsledky zde.

Kdo si bude krokoměr synchronizovat i nadále, dostane věcný dárek i na konci školního roku.

Těšíme se na další pokračování projektu.

Mgr. Sabina Macháňová, spoluřešitel projektu

Číslo projektu: TL02000033

Share Button