Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče,

     blíží se doba zápisu dětí do prvních tříd, jeho termín je na všech hranických školách naplánován ve dnech 9. a 10. dubna 2021. Stejně jako v předešlých letech budeme otevírat tři běžné třídy (počet žáků ve třídě 20 – 22) a jednu třídu s bilingvní výukou (do počtu 16). 

     Na našich webových stránkách v  záložce Základní škola – Zápis 2021 máte informace  nejen o tom, co Vám naše škola může nabídnout, ale i kritéria ohledně přijetí žáků včetně bilingvních tříd.  Co se týká základních informací, týkajících se organizace a průběhu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 v tomto složitém období, budete  včas informováni.  Sledujte, prosím, naše webové stránky.  Děkujeme za Vaši důvěru při volbě naší školy pro vzdělávání Vašeho dítěte. 

                                                                                                                                                                                                                  Vedení školy ZŠ 1. máje

Share Button