ZÁPIS DO 1. tříd – Spuštění elektronické přihlášky a rezervačního systému

Elektronickou přihlášku a rezervaci můžete provést od 1. 4.  po kliknutí na následující odkaz:

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zapis_2020_zs_1_maje/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40371

Vyplňte prosím první stranu zápisu s osobními údaji a potvrďte. Poté Vám budou nabízeny termíny pro registraci k zápisu”

a) v případě osobní přítomnosti při zápisu ve škole  vybíráte nejprve místnost – pro běžné třídy: I, II, III, pro bilingvu: IV, pak teprve vyhovující termín od 8. 4. do 13. 4. Dokumenty přineste s sebou. Registraci je nutné provést do 7. 4. 2021.

b) v případě zápisu bez osobní přítomnosti vyberte místnost – distanční zápis a vyberte nejbližší možný termín. Jde pouze o formální zadání termínu, potřebné dokumenty doručte vhozením obálky s dokumentací do určeného prostoru u bočního vstupu školy (směr od supermarketu Albert) v pracovní dny od 6. 4. do 16. 4. 2021 v době od 7:00 do 15:00 hod. Registraci je možné provést až do 16.4.

Všechny informace Vám přijdou po podání elektronické přihlášky na e-mail. Stejně tak Vám den před Vámi rezervovaným termínem přijde e-mail upozorňující na blížící se zápis. Tímto Vás také žádáme o přesné dodržení stanoveného času, aby nedocházelo ke kumulaci osob v budově školy a dodržení všech hygienických nařízení. 

Případná žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána do 30. 4. 2021 včetně doložení dvou doporučení (PPP + odborného lékaře). 

Při přijímání dětí budeme postupovat na základě zveřejněných kritérií na webových stránkách školy. Rozhodnutí o přijetí a odkladech budou rovněž zveřejněna na školním webu www.zsmaje.cz do 14 dnů pod přidělenými registračními čísly, která jsou uvedena na elektronické přihlášce. Rodiče si jej osobně vyzvednou v termínu od 6. 5. do 12. 5. 2021 /7.00 – 15.30 hod./ na sekretariátu školy. Občanský průkaz s sebou!

Share Button