Informace k návratu žáků do školy od 12. dubna 2021

Od pondělí 12. 4. se žáci 1. stupně začnou do škol vracet v rotační formě – každý žák bude jeden týden přítomen ve škole (výuka prezenční) a následující týden se pak bude vzdělávat distančním způsobem.

Rotační princip celých tříd bude spuštěn následovně:

 • Od 12. 4.  nastupují do školy – 1. BD, 2. BD, 3. BD, 4. BD, 5. BD
 • Od 12. 4.  mají distanční způsob výuky – 1. AC, 2. AC, 3. AC, 4. AC, 5. AC
 • Po týdnu nastává rotační výměna (takže od 19. 4. – 1. AC, 2. AC, 3. AC, 4. AC, 5. AC ve škole,  1. BD, 2. BD, 3. BD, 4. BD, 5. BD – distanční výuka)

Průběh výuky za přítomnosti žáků ve škole:

 • Výuka dle rozvrhu platného pro školní rok 2020/2021, TU ve svých třídách ( v Tv a Hv se bude probírat učivo jiných předmětů, které v rámci distanční výuky nebylo možné odučit, za příznivého počasí bude zařazován i pobyt na čerstvém vzduchu)
 • Prezenční výuka musí probíhat v homogenních skupinách – výuka AJ v rámci celé třídy (žáci se nebudou dělit do skupin)
 • Žáci nebudou chodit do šatny, budou se přezouvat a převlékat ve třídě
 • Stravování ve ŠJ bude probíhat pro prezenční výuku po skončení vyučování (ti, co navštěvují ŠD, budou chodit na oběd v rámci daného oddělení)
 • přihlášení obědů je v plné kompetenci zákonných zástupců
 • žáci budou mít denně 2 – 3 čisté chirurgické roušky nebo respirátory (povinnost nošení roušky po celou dobu pobytu ve škole)
 • vstup  třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech (vyzvedávání žáků k lékaři nebo ze ŠD bude probíhat před budovou školy)

Testování žáků

 • Testy do škol dodává stát
 • Bude probíhat v prostorách školy 2x týdně před začátkem vyučování (pondělí a čtvrtek), časový harmonogram testování a vstup jednotlivých tříd do školy:
 • A)  12. 4.      – 7:40,  5.B, boční vchod od Alberta

                                 – 7:40,  1.D, vchod II.stupně

                                 – 7:40,  1.B, vchod do Červené budovy

                                 – 7:30,  2.B, levý zadní vchod ve dvoře I.st.

                                 – 7:30,  3.B, pravý zadní vchod ve dvoře I.st.

                                  – 7:30,  4.B, přední vchod do budovy I.st.

                                  – 7:45,  2.D, levý zadní vchod ve dvoře I.st.

                                  – 7:45,  3.D, pravý zadní vchod ve dvoře I.st.

                                  – 7:45,  4.D, přední vchod do budovy I.st.

                                  – 7:55,  5.D,  levý zadní vchod ve dvoře I.st.

B)  19. 4. 

                                 – 7:30,  5.A, boční vchod od Alberta

                                   – 7:45,  5.C, boční vchod od Alberta

                                  – 7:40,  1.A, vchod II.stupně

                                  – 7:40,  1.C, vchod do Červené budovy

                                  – 7:30,  2.A, levý zadní vchod ve dvoře I.st.

                                  – 7:30,  3.A, pravý zadní vchod ve dvoře I.st.

                                  – 7:30,  4.A, přední vchod do budovy I.st.

                                  – 7:45,  2.C, levý zadní vchod ve dvoře I.st.

                                  – 7:45,  3.C, pravý zadní vchod ve dvoře I.st.

                                  – 7:45,  4.C, přední vchod do budovy I.st.

                                    

  • Žáci si budou provádět odběry sami pod dozorem TU (u mladších žáků doporučujeme přítomnost zákonného zástupce)
  • Pokud žák nebude přítomen při testování na začátku vyučování a dostaví se na výuku později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu
  • Při pozitivním testu škola kontaktuje rodiče, aby si dítě vyzvedl. Zákonný zástupce se potom musí spojit s praktickým lékařem a požádat ho o vystavení elektronické žádanky na provedení potvrzovacího testu v některém z odběrových míst. Pokud se covid-19 u žáka potvrdí, zůstane ve dvoutýdenní domácí izolaci
  • Pokud některému z žáků vyjde pozitivní test v průběhu vyučovacího týdne, musí všichni jeho spolužáci, kteří s ním trávili čas ve třídě, absolvovat PCR test. TI, kterým vyjde pozitivně, půjdou do dvoutýdenní izolace. V případě, že by potvrzovací PCR test u žáka, který byl podle antigenního testu pozitivní, vyšel negativně, bude se moct i se všemi spolužáky vrátit k prezenční výuce, aniž by ostatní museli na PCR test
  • Podrobit se testování nemůže stát děti ani jejich rodiče přinutit. Kdo si ale test neudělá, nebude se moct účastnit prezenční výuky. Škola ale nemá povinnosti zajistit takovému žákovi distanční způsob vzdělávání

 

 • Ministerstvo připravilo pro děti manuál krok za krokem, jak test úspěšně provést:

 

Pro zvětšení klikněte zde: https://img.cz.prg.cmestatic.com/media/images/original/Apr2021/2510316.jpg?d41d

 

 • ŠD
  • žáci přicházejí do ranní družiny pouze přes “Červenou budovu”, kde budou testováni a poté budou rozděleni podle tříd (třída = oddělení)
  • žáci nebudou chodit do šatny, budou se přezouvat a převlékat v oddělení (platí i pro ranní družinu )

Rozdělení do jednotlivých oddělení ŠD dle tříd následovně:

a) od 12. 4.

1.B – p. vych. Bušinová, umístění ve Slůňatech

1.D – p. vych. Kutáková, umístění v Žabkách

2.B – p. vych. Kubíčková, umístění v Koťatech

2.D – p. vych. Pekárová, umístění  v Medvíďatech

3.B – p. vych.  Lánová, umístění v Myškách

3.D – p. vych. Veličková, umístění v Smajlících

b) následující týden nastává rotační výměna

1.A – p. vych. Pekárová, umístění v Medvíďatech

1.C – p. vych. Lánová, umístění v Myškách

2.A – p. vych. Bušinová, umístění ve Slůňatech

2.C – p. vych. Veličková, umístění v Smajlících

3.A – p. vych. Kutáková, umístění v Žabkách

3.C – p. vych. Kubíčková, umístění v Koťatech

 • obědy dle rozpisu jednotlivých oddělení
 • vyzvedávání dětí podle potřeb rodičů v jednotlivých odděleních,  ve kterých jsou umístěny

Případné dotazy směřujte pouze na vedení školy v době od 8:00 do 15:00 hod. (tel. kontakty: sekretariát školy  581 675 411, ZŘŠ pro I. st. 778 425 545).

Share Button