Oznámení o přijetí pro šk. r. 2021-22

Oznámení o přijetí 

Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a v souladu s § 66, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vyhovět žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 v Základní škole Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace níže uvedeným uchazečům:

Seznam přijatých dětí do běžných prvních tříd
Poř.č. Registrační číslo Výsledek řízení Poř.č. Registrační číslo Výsledek řízení
1 FZYMH přijat/a/ 29 OO061 přijat/a/
2 KXN6T přijat/a/ 30 Q92WF přijat/a/
3 BFO75 přijat/a/ 31 FZCHL přijat/a/
4 QVXGR přijat/a/ 32 TTTCR přijat/a/
5 2UHYK přijat/a/ 33 KBNQ4 přijat/a/
6 AV0RW přijat/a/ 34 88L55 přijat/a/
7 1CF2C přijat/a/ 35 WCQ1X přijat/a/
8 WPV0R přijat/a/ 36 AKJ2S přijat/a/
9 X0I1P přijat/a/ 37 MI82H přijat/a/
10 ZN3ZP přijat/a/ 38 EK3Z9 přijat/a/
11 Z1 přijat/a/ 39 AQTFF přijat/a/
12 7BM4P přijat/a/ 40 80EX6 přijat/a/
13 0H08N přijat/a/ 41 2K484 přijat/a/
14 MBGSW přijat/a/ 42 S7PFG přijat/a/
15 SF64P přijat/a/ 43 4R0DK přijat/a/
16 DUPU6 přijat/a/ 44 PSDNS přijat/a/
17 S6NKS přijat/a/ 45 CQKZY přijat/a/
18 DJDOM přijat/a/ 46 BK8VB přijat/a/
19 PJT8F přijat/a/ 47 IYV4M přijat/a/
20 UO5AB přijat/a/ 48 NGFW0 přijat/a/
21 6IRRZ přijat/a/ 49 RZS99 přijat/a/
22 8DK0M přijat/a/ 50 RBA5V přijat/a/
23 752FA přijat/a/ 51 FEUHI přijat/a/
24 V4MTP přijat/a/ 52 EXNJ7 přijat/a/
25 OGE20 přijat/a/ 53 F9V77 přijat/a/
26 L2KRO přijat/a/ 54 RJQW3 přijat/a/
27 01FYL přijat/a/ 55 7DILK přijat/a/
28 7ZGF6 přijat/a/ 56 6DRTA přijat/a/
Seznam přijatých dětí do bilingvní první třídy
Poř.č. Registrační číslo Výsledek řízení
1 SX27E přijat/a/
2 0FBWH přijat/a/
3 Y79L5 přijat/a/
4 HJQ2I přijat/a/
5 M43UW přijat/a/
6 BS22O přijat/a/
7 NI0WB přijat/a/
8 W63P4 přijat/a/
9 CPZIU přijat/a/
10 HNQKE přijat/a/
11 X1VFR přijat/a/
12 NS65H přijat/a/
13 H2O88 přijat/a/
14 41EU7 přijat/a/
15 WA7L2 přijat/a/  
16 X8IVB přijat/a/

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

Zveřejněno od 16. 4. 2021.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená.

Hranice, 16. 4. 2021                                                                 

                                                                                                      Mgr. Ivan Straka, ředitel školy

Share Button