Poděkování

Rádi bychom touto cestou chtěli poděkovat všem rodičům, kteří dali naší škole důvěru a rozhodli se svěřit výchovu a vzdělávání svých dětí právě nám. Zápis dětí do prvních tříd formou elektronického rezervačního systému si pochvalovali nejen rodiče, ale i pedagogové. Vše probíhalo v pohodové atmosféře, rodiče a jejich děti byli ušetřeni nepříjemného čekání, jako tomu bylo v letech minulých, a zbyla i spousta času na příjemné povídání. Velké poděkování patří i těm pedagogickým pracovníkům, kteří se podíleli na samotném průběhu zápisu.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání nebo o odkladu povinné školní docházky si rodiče osobně vyzvednou v termínu od 6. 5. do 12. 5. 2021 /7.00 – 15.30 hod./ na sekretariátu školy. / Občanský průkaz s sebou! /

A v září se budeme těšit na naše budoucí prvňáčky.

                                                                                                            Vedení školy ZŠ 1. máje

Share Button