Informace k návratu žáků 2. stupně do školy od 10. května

 • obnovení povinné prezenční výuky v režimu rotačním, tzn. třídy se střídají po týdnu ve škole a doma
 • od 10. 5. prezenční výuka pro 6. ABCD7. D a 8. ABC. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.
 • od 17. 5. prezenční výuka pro 7. ABC a 9. ABC. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.
 • žáci se budou povinně 2x týdně ve škole testovat (v pondělí a ve čtvrtek)
 • žáci mají povinnost nosit chirurgickou roušku nebo respirátor po celou dobu pobytu ve škole
 • výuka bude probíhat podle platného rozvrhu kromě odpolední výuky, která odpadá
 • výuka jazyků ve všech ročnících  i TV 8. a 9. tříd bude probíhat po třídách, žáci se nebudou dělit do skupin
 • sportovní činnosti se mohou konat ve vnějších prostorech, během dne bude zařazován pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle počasí (doporučujeme přizpůsobit oblečení)
 • větrání tříd bude probíhat 5 minut mezi hodinami, uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 minut
 • žáci nebudou vstupovat do šaten, půjdou rovnou do třídy (doporučujeme nosit přezůvky)
 • vstup do školy – žáky si osobně vyzvedne vyučující 1. hodiny:

7:50 – 6. AB hlavní vchod

7:50 – 6. CD boční vchod od Albert

8:00 – 8. C, 7. D hlavní vchod

8:00 – 8. AB boční vchod od Alberta

7:50 – 7. B hlavní vchod

7:50 – 7. AC boční vchod od Alberta

8:00 – 9. A hlavní vchod

8:00 – 9. BC boční vchod od Alberta

 • stravování: pro prezenční výuku po ukončení vyučování v jídelně, pro distanční výuku pouze odběr s sebou, oběd je nutno si každý sám přihlásit
 • vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech  (případné vyzvedávání žáků rodiči bude probíhat před budovou školy)
Share Button