Informace k provozu školy od 17. 5. 2021

  • na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací, na 2. stupni v týdnu od 17. 5. probíhá ještě  výuka rotačním systémem – 7. ABC a 9. ročník se učí prezenčně ve škole, 6., 8. ročník a 7. D distančním způsobem
  • na území celé České republiky se ruší povinnost homogenních tříd a skupin (platí i pro ŠD), provoz školy se tak vrací do běžného provozu včetně odpolední výuky na 2. stupni, kroužků a nepovinných předmětů
  • ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol
  • preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy (1x týdně na 1. stupni, 2x týdně na 2. stupni), nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, test se provede v den jeho příchodu
  • ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst
  • při vycházce nebo pobytu na školní zahradě žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob
  • na hromadném vyzvedávání žáků ve dvoře školy i před školou v určeném čase se domluví TU přímo se třídou
  • šatny stále v provozu nebudou, žáci se přezouvají ve třídě

 

 

Share Button