Informace o provozu školy od 24. 5. 2021

  • je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací,
  • žáci 2. stupně vstupují idividuálně do budovy školy a jdou přímo do učebny
  •  homogenita tříd a skupin není povinná, vyučuje se podle platného rozvrhu, v běžných skupinách jazyků i TV
  • nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště, přítomnost žáků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje,
  • nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez omezení,
  • po příchodu do školy se žáci ve třídě povinně přezouvají, boty si nechají ve třídě
  •  protiepidemická pravidla zůstávají stejná jako doposud – zejména povinnost testování, dezinfekce ruk, nošení ochrany dýchacích cest.

Provoz školní jídelny:
– rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
– u jednoho stolu sedí nejvýše 4 strávníci, jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 1,5 metru, ve vnitřních prostorech jídelny nemůže být více strávníků, než je míst k sezení

– každý si musí oběd přihlásit

Share Button