INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 8. ČERVNA 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021 mění následující:
Žáci nemusí během výuky ve třídách mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni.

Při ostatních aktivitách ve škole (např. o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává povinnost nosit respirátor nebo roušku.

Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku).

Sportovní činnost ve vnitřních prostorech je nově omezena již pouze tak, že může být maximálně 30 osob ve skupině (není již požadavek velikosti vnitřního prostoru), je také umožněno využívat vnitřní prostory jako jsou sprchy.
Sportovní činnosti na vnějších sportovištích nejsou nadále omezeny.

Share Button