Oznámení o přijetí/nepřijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a v souladu s § 66, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vyhovět žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání/udělit odklad, přerušit správní řízení z důvodu řešení odkladu povinné školní docházky na jeden školní rok a oznámit nepřijetí ve školním roce 2022/2023 v Základní škole Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace níže uvedeným uchazečům:

Oznámení o přijetí pro šk.r.2022-2023

Oznámení o nepřijetí, přerušení správního řízení pro šk.r.2022-2023

Share Button