LESNÍ PEDAGOGIKA

Ve dnech 26. a 27. dubna se čtyři třídy sedmého ročníku zúčastnily programu lesní pedagogiky na Libavé. Tématem byla obnova lesa. V první části jsme absolvovali procházku lesem spojenou s výkladem a hrami, které vedla paní Klevarová. Pak následovala svačina na pařezech. V druhé části jsme se pod odborným vedením učili sázet stromky. Zalesňovali jsme buky paseku u Zeleného kříže po zimní těžbě. Celkem jsme vysázeli okolo 450 stromků.

Share Button