Základní škola

Škola poskytuje vzdělávání a školské služby na třech budovách, všechny prostory se však nachází ve společném komplexu školy. Podle Školního vzdělávacího programu – „Vzdělávejme se, ať porozumíme světu“ se vyučuje ve všech ročnících.

 

školaŠkola nabízí kvalitní základy všeobecného vzdělání žákům 1. – 9. ročníku s cílem rozvíjet jejich individuální schopnosti a nadání, připravit je ke studiu na středních školách a do praktického života. Vzdělávací koncepcí navazuje na tradici a v souladu s aktuálními trendy klade důraz na výuku cizích jazyků, podporu počítačové gramotnosti, ekologickou výchovu a výchovu ke zdravému životnímu stylu.

 

Od 1. ročníku probíhá výuka anglického jazyka, v rámci výuky druhého cizího jazyka škola nabízí německý, ruský a francouzský jazyk pro žáky 2. stupně. Škola umožňuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) i žáků s nadprůměrnými studijními předpoklady.

Pro naplňování vzdělávacích cílů ŠVP ZV má škola příznivé personální, materiálně-technické a prostorové zázemí.

 

 

Share Button