Erasmus+ 2015-2017

EU flag-Erasmus+_vect_POSErasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.Naší škole byla schválena žádost na období 2015 – 2017, a to v oblasti strategická partnerství K2.


název projektu: „Read to succeed“

společný blog projektu : http://rts.splet.arnes.si/

partnerské školy:

Finsko – hlavní koordinátor, Norra Korsholms Škola, Karperö ( cca 20tis obyvatel) http://www.korsholm.fi/norra-korsholmsskola
Koordinátorka: Lisbeth Koivumäki
Neměcko – Grundschule am Amalienhof, Berlin http://www.amalienhof.cidsnet.de
Koordinátorka: Julia Saadi
Slovinsko – Osnovna šola Šmarjeta www.os-smarjeta.si
koordinátor: Andrej Kovacic


LOGOPopis projektu:

 • Projekt je zaměřen na zlepšení čtenářských dovedností žáků 1. – 6. ročníků
 • Všechny projekty budou probíhat v rodné řeči, dokumentace bude v angličtině
 • Celkem 5 pracovních schůzek – Finsko, Německo, ČR, Slovinsko, Německo (závěrečné zhodnocení projektu)
 • Všechny schůzky budou na pedagogické a praktické úrovni – výměna zkušeností, hledání různých řešení na zlepšení čtenářských dovedností

Plán na setkání

 • Prezentace vzdělávacího systému a vzdělávání učitelů v hostitelské zemi.
 • Prezentace jak hostitelská škola pracuje s čtenářskými dovednostmi a strategiemi.
 • 2 až 3 workshopy na projektové téma
 • Účast učitelů ve výuce (benchmarking and best practice)
 • Země představí své právě běžící čtenářské projekty (školní/třídní)
 • Závěrečná diskuze a sdílení dojmů, plánování úkolů do další schůzky
 • Poznávání měst škol, kulturní program

Témata na setkání:

 • Předškolní věk a čtení
 • Čtenářské dovednosti a porozumění textu
 • Čtení a žáci se specifickými potřebami – metody testování
 • Čtení a žáci s odlišným rodným/domácím jazykem
 • Multi literacy – multi – gramotnost (různé významy na základě odlišného kontextu, různé formy textů ve smyslu médií)
 • Spolupráce s mimoškolními subjekty (např. knihovny)
 • Zájem o čtení – kultura čtení – dospělý jako vzor
 • Čtení mezi kluky a holkami
 • IT vybavení a poslání knihoven
 • Čtení a kompetence učitele

Projektová setkání

 • 2015 září – Finsko
 • 2016 duben – Německo
 • 2016 říjen – Česká republika
 • 2017 duben – Slovinsko
 • 2017 červen – Německo (závěrečné hodnotící setkání)

Učitelé uspořádají různé aktivity pro žáky k stimulaci čtení. Tyto příklady a zkušenosti budou sdíleny na projektových setkáních, na webových stránkách a pomocí skype. Práce bude zaznamenána na dig. zařízeních.
Na základě získaných vědomostí a zkušeností, škola vytvoří strategii čtení, která bude sdílena na mezinárodní, ale i místní úrovni.


Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
 
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Share Button