Vycházející žáci 2019- 2020

 

9.A, B,C  –  2019/2020
Gymnázium SŠ – maturitou SŠ  – výuční list
9.A D     0 D     10 D     4
H     2 H     7 H     1
Celkem      2 Celkem     17 Celkem       5
celkem 24 žáků
Gymnázium SŠ – maturitou SŠ  – výuční list
9.A 8% 71% 21%
 
Gymnázium SŠ – maturitou SŠ  – výuční list
9.B D     2 D     8 D     2
H     1 H     7 H     3
Celkem      3 Celkem     15 Celkem       5
celkem 23 žáků
Gymnázium SŠ – maturitou SŠ  – výuční list
9.B 13% 65% 22%
Gymnázium SŠ – maturitou SŠ  – výuční list
9.C D     7 D     5 D     0
H     4 H     7 H     2
Celkem      11 Celkem     12 Celkem       2
celkem 25 žáků
Gymnázium SŠ – maturitou SŠ  – výuční list
9.C 44% 48% 8%
 
       
Gymnázium SŠ – maturitou SŠ  – výuční list
9.A,B,C D     9 D     23 D     6
H     7 H     21 H     6
22% 61% 17%
 
SŠ s maturitou SŠ s výuč.list.
9.A, B, C celkem   60 celkem    12
83% 17%

 

Ze 7.tříd podalo přihlášku na šestileté gymnázium celkem 25 žáků, a to na gymnázium do Hranic, Přerova, Nového Jičína a  Olomouce. Ze 7.A – 5 žáků, 7. B – 9 žáků, 7. C- 9 žáků a ze 7.D – 2 žáci. Přijímacího řízení se nakonec účastnilo 22 žáků. Přijato  bylo 20 žáků, odcházet bude 19 žáků, protože 1 žákyně i přes přijetí zůstane na naší ZŠ.

Z pátého ročníku odejde 1 žákyně studovat do Prahy.

Share Button