Erasmus+ 2014-2016

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.Naší škole byla schválena žádost na období 2014 – 2016, a to v oblasti strategická partnerství K2.

Hlavním cílem projektu je nejenom poznání různých kultur, ale zejména to, aby si děti zkusily žít život svých vrstevníků pocházejících z rozdílných koutů Evropy, přijaly tyto kultury bez předsudků a stereotypů a zdokonalily své jazykové dovednosti. Chtěli bychom, aby jejich zkušenosti a zážitky byly pro ně pozitivní motivací k dalšímu poznávaní a zdokonalování se v cizích jazycích.


 

název projektu: „Try walking in my shoes“EU flag-Erasmus+_vect_POS

společný blog projektu : http://twims4040.blogspot.cz/

facebook stránky : https://www.facebook.com/twims4040?ref=aymt_homepage_panel

partnerské školy:
Zespól Szkół w Ćmińsku, Miedziana Góra, Polsko
www.zs-cminsk.pl
koordinátor: Paulina Kozbial

Osnovna sola Smarjeta, Slovinsko
www.os-smarjeta.si
koordinátor: Andrej Kovačič

Azdavay 75. YIL Cumhurlyet YBO, Turecko
www.azdavay75yilybo.meb.k12.tr
koordinátor: Hasan Can Şenel

Escola Àngel Serafí Casanovas, Španělsko
www.escoladesort.wordpress.com
koordinátor: Júlia Díez


Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
 
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Share Button