Bilingvní výuka

Na základě povolení MŠMT ČR jsme se od 1.září 2014 zařadili do sítě bilingvních škol. Jsme jedinou základní školou v rámci Olomouckého kraje, která tento typ výuky nabízí. Každoročně otevíráme vedle několika běžných tříd se standardním počtem žáků jednu první třídu s bilingvní výukou v českém a anglickém jazyce s maximálním počtem žáků 16.

Share Button